Stop byggeriet på Hannebjerg i Hørsholm

Kommentarer

#402

Der bør kunne findes en bedre løsning!

(Rungsted , 2017-10-12)

#408

I forlængelse af de mange gode indlæg om trivsel for børnene, og den støj som de naturligvis afgiver i frikvartererne, vil det nemt kunne afstedkomme klager til skolen. Det vil give en række nye arbejdsopgaver for skolens ledelse at skulle håndtere og svare på. Den tid er ikke til rådighed og kan i et omfang gå ud over driften af skolen og dermed gå ud over den samlede trivsel for børn, lærer og ledelse. Det er absolut ikke ønskværdigt for nogen.

Jesper Schmidt

(Hørsholm, 2017-10-18)

#414

Børnene fortsat skal have adgang til den skønne natur og de muligheder det giver....

(Hørsholm, 2017-11-06)

#416

Vil gerne bevare området omkring Lilleskolen som er helt unikt.

(Rungsted Kyst, 2017-11-06)

#422

Kommunen har tydeligvis ikke har sat sig godt nok ind i byggeriets placering ned mod Hørsholm Lille Skole. Placering af boliger midt i en skolegård er ikke optimalt for hverken skole eller for byggeriets beboere. Det må kunne planlægges bedre.

(Rungsted Kyst, 2017-11-08)

#424

Nej! Det her er for langt ude. Går byggeriet igennem, vil kommunen komme til at fratage ikke bare skolens børn, men hele området og Hørsholms borgere et unikt grønt område. 100-200 år gamle bøgetræer, fredede padder og unikt planteliv bliver ofret for at kommune og bygherre kan få penge i kassen.

(Hørsholm, 2018-05-28)

#435

Jeg underskriver fordi, det er at frarøve børnene på Hørsholm Lille Skoles rekreative område. Hvor de udfolder sig kreativt, går på opdagelse og har deres fristed i beskyttede rammer.

Hvorfor skal der bygges lige der?
Det er der bare ikke nogen særligt værdifuld grund til.
Børnene er vores fremtid.

(Hørsholm, 2018-11-20)

#438

Jeg underskriver, fordi Hørsholm kommune har handlet egenrådigt og utilstedeligt ved at udøve selvtægt, da de fællede skoven ved Hørsholm Lile Skole.

(Nivå, 2018-11-20)

#439

Vi har haft begge vores børn på Hørsholm Lilleskole netop på grund af det natur skønne område skolen kan tilbyde. Det er et unikt område som kommunen bør påskønne. Børnenes mulighed for at lege i det fri, være kreative med skovens muligheder. Det fås ikke andre steder i Hørsholm. Skolen er velkørende dels fordi området er attraktivt for forældrenes skolevalg. Bliver skoven nedlagt og der skal være byggerod og larm i et par år så bliver der højst sandsynlig et fravalg af kommende skolebørn. Det kan få en velfungerende skole til at få alvorlig økonomiske konsekvenser. Man ødelægger altså et vellidt fungerende sted fra kommunens side. Jeg skriver hermed under for at undgå en kommunes magtmisbrug skal vinde denne sag.

(Miami, 2018-11-20)

#441

Det er helt urimeligt, at Hørsholm Lille Skole, skal give afkald på skoven, da de retsmæssige ejer den. Det er børnenes fantastiske fristed,

(Nivå, 2018-11-21)

#443

Jeg skriverunder fordi I skal bevares TIL vores børn.

(Hørsholm , 2018-11-21)

#446

Tænk hvis vi bare kunne ha spejlvendt byggeriet. Så havde det hele kunne blive bygget og naturen bevaret. Det er en meget trist sag.

(Rungsted, 2018-11-22)

#447

At et af de vigtigste elementer for et barn er natur

(2300, 2018-11-22)

#448

Det er grotesk at kommunen gennemfører et byggeri der ødelægger et af byens åndehuller. Hvorfor skal man altid overudnytte arealer med al for høj bebyggelses grad. Især sidste række af de planlagte boliger burde fjernes. Det virker som om det kun gælder om at få så mange penge som muligt for et areal,
Så pyt med at det smadrer et dejligt skovområde som vi i øvrigt altid har kaldt for “troldeskoven”

(Hørsholm, 2018-11-22)

#451

Jeg kommer jævnligt på skolen og begrejstres over Hørsholms skønne natur og den glæde børnene har af den. Forslaget virker dybt logisk og byggeriet burde have været planlagt på den måde fe start. - Men det er endnu ikke for sent at gøre det rigtige.

(Farum, 2018-11-22)

#452

Børnene skal beholde den dejlige skov, som de har så stor glæde af, og haft i generationer!

(Nivå, 2018-11-22)

#453

Jeg vil ikke finde mig i Slotsveds måde at håndtere kommunens indbyggere!

(Hørsholm, 2018-11-22)

#454

Kommunen har ikke gjort sit forarbejde godt nok. 1) Ingen høring og dialog med borgerne: vi bor i kvarteret og blev inddraget da der blev indlogeret flygtninge på Hannebjerg. Det blev vi ikke ifm. byggeplanerne. 2) Ingen trafikbetegniger på konsekvenserne af mange nye tilflyttere: børnene i området og børnene på Lille Skolen samt en del børn på Rungsted Private Realskole benytter Sanskevej som skolevej. Især om morgenen er den vej allerede belaster. 3) Jeg er især ærgerlig over at kommunen sælger Hannebjerg og skovområdet mod Lille Skolen til en bygherre som er kendt som skatteunddrager. Slotveds argument er at det ikke er ulovligt at sælge til denne bygherre men jeg synes byrådet mangler at diskutere de etiske aspekter. Kommunen må da have nogle værdier som hviler på fællesskab og ansvar. Det er jo netop på det grundlag kommunens henter sin legitimitet. Det er derfor kritisk at vi som borgere oplever at borgmesteren ikke respekterer den demokratiske proces og indgår i dialog med borgerne + at borgmesteren forcerer beslutningsprocessen ved at tilsidesætte høringsansvar, og hopper let hen over almindelige hensyn til trafikforhold, bebyggelse tæt på kulturelle mindesmærker, byggeprocenten i området og manglende hensyn til skolerne i området - især over for Lille Skolen som er blevet tromlet. Og det etiske ansvar... tja... det skal man da lede længe efter.
Denne sag er en om'mer!

(Rungsted, 2018-11-23)

#464

Mine børnebørn går på skolen

(Præstø, 2018-11-25)

#465

Jeg mener det er sørgeligt at der skal bygges huse/lejligheder alle vegne i vores fantastiske natur i Hørsholm. I dette tilfælde - naturskole legeplads, som børne nyder og og udvikler sig i hver dag. Det kunne klæde kommunen at lade dette lille åndehul være i fred.

(Hørsholm, 2018-11-25)

#469

Min datter og svigersøn har valgt denne lille perle af en skole til deres børn. De holder af stedet og Hørsholm kommune bør være stolt af skolen og værne om skolens naturbeliggenhed, i stedet for at spolere hverdagens naturmuligheder for ca 200 børn. Pas på det der er vigtigt. Børnenes rammer hver eneste dag. Vh L. Kristensen

(Copenhagen, Denmark, 2018-11-26)

#470

Mine børnebørn får ødelagt sin dejlige skov.

(Kastrup, 2018-11-26)

#471

Kommunes fremgangsmåde er uhørt og utilstedelig

(Hørsholm, 2018-11-28)