Stop byggeriet på Hannebjerg i Hørsholm

Kommentarer

#213

Jeg har selv gået på Hørsholm Lille Skole, og naturgrunden var det bedste af det hele. Det skal ikke tages væk fra dem

(Vedbæk, 2017-10-09)

#215

Som ejer af naboejendommen, Höjskolevej 21, finder jeg, at bebyggelsesprocent og -höjde er ude af trit med hvad kommunen har håndhävet gennem årene.
Det präsenterede forslag vil ganske radikalt forringe områdets specielle miljö.

(Rungsted, 2017-10-09)

#221

Byggeriet er først og fremmest alt for stort. Både for lokalområdet generelt, for naboerne og for Hørsholm Lille Skole.
Det rekreative område, der anvendes af mange borgere bliver også ødelagt.

(Hørsholm, 2017-10-09)

#227

Jeg ønsker en udvikling af området, der tilgodeser og indtænkes i det nuværende miljø omkring Hannebjerg og ikke ødelægges af alt for høje bebyggelses procenter, højder og høje mure, der i den grad vil skæmme området!

(Hørsholm, 2017-10-09)

#232

Jeg er elev på skolen, og vil blive rigtig ked af, hvis vores skønne, grønne område forsvinder.

(Kokkedal , 2017-10-09)

#236

Det vil ødelægge vores dejlige skoles udeareal, som er unikt for skolerne i Hørsholm. Der findes ikke en tilsvarende skole i kommuen for kommunens børn. Børnene bruger det meget og hver dag.

(Hørsholm, 2017-10-10)

#239

Børnene kommer før økonomi og nybyggeri

(Dronnnglund, 2017-10-10)

#241

Lad nu vær med at ødelægge dette unikke område.
Prøv nu at tænke jer om. Skal alt bare være bolig. Lad nu vore børn og børnebørn beholde dette område, til brug for motion, krativitet m.m, som giver bedre indlæring i den pragtfulde Hørsholm Lille skole.

(2700 Brønshøj , 2017-10-10)

#243

Jeg skriver under, fordi igen kommer profit før børn. Vi som mennesker har brug for de uspolerede åndehuller. Børn lærer i naturen. Lad være med at ødelægge det.

(Hvidovre, 2017-10-10)

#248

Jeg vil bevarer Hørsholm Lille Skole som den fantastiske skole den er idag. Min datter skal starte på skolen næste år, og jeg ville blive meget ked af hvis skolen mister den fantastiske naturgrund.

(Kokkedal, 2017-10-10)

#249

Jeg skriver under fordi æbleplantagen altid så længe jeg kan huske ( startede på Hørsholm Lille Skole i 1978) har været der og det er et fantastisk område til glæde for mange børn.

(Kokkedal, 2017-10-10)

#251

Det vil ødelægge området og samtidig ødelægge omgivelserne for Hørsholm Lilleskole

(Hørsolm, 2017-10-10)

#258

Fordi min veninde bliver påvirket af byggeriet

(Hvidovre , 2017-10-10)

#266

Ikke i orden at bygge ved skolen!

(Kokkedal, 2017-10-10)

#271

Jeg færdes i det smukke område hver dag når jeg skal aflevere og hente min datter på Hørsholm Lille Skole. Det er et område der skiller sig ud fra resten af Hørsholm hvor der er givet plads til grønne arealer tæt på skole og beboelse. Vi ville i familien desuden blive enormt kede af at miste de naturskønne kulturelle rammer som vi har ønsket at vores barn kan udfolde sig på ved at vælge Hørsholm Lille Skole.

(Hørsholm, 2017-10-10)

#274

Bedste- og oldemor

(3250 Gilleleje, 2017-10-10)

#275

Byggeriet kan ændres så der kommer en mere hensigtsmæssig overgang fra bebyggelsen til nattergaleengen.

(Hørsholm , 2017-10-10)

#276

Jeg gerne vil beholde natur og en smuk by.

(Rungsted Kyst, 2017-10-10)

#279

Fordi min søn går på Hørsholm lille skole og ham og børnene skal have lov til at lege og udfolde sig i vores dejlige natur og grønne område der er på skolel

(Hørsholm, 2017-10-10)

#281

Vi er reservebedsteforældre til Kaya Dollas.. Vi oplever et barn der er kommet godt i gang og de mange forstyrrelser i fortæller om vil påvirke ALLE børnene i en uhensigtsmæssig grad

(Herning, 2017-10-10)

#283

At jeg som tidligere elev på skolen endnu ser den tid som en ekstremt vigtig del af mit liv, en kæmpe værdi vil gå tabt hvis skolen ikke længere kan fungere som den hidtil har gjort med mentalt såvel som fysisk frirum for alle dens elever

(Virum, 2017-10-10)

#285

Jeg mener ikke der bør bygges på alle de dejlige grønne områder, som gør Hørsholm attraktiv. Byg hellere ud af mod Kokkeldal eller nedlæg indutriområderne og gør det til boligområder, så vi kan få en harmonisk by, hvor børn og voksne har plads til at nyde naturen.
Det er jo derfor vi vælger Hørsholm - for de skønne omgivelser.

(Hørsholm, 2017-10-10)

#290

Mine børn går i skole på Hørsholm Lille Skole og det vil være en forfærdelig forringelse af skolens udearealer at blive nabo til dette store byggeri.
Den del af byggegrunden, som i dag er skolebørnenes natur-legeplads, ligger klods op af skolens naturskønne udeskole-plads og skolen bålplads, som anvendes flere gange om ugen. Lad jordstykket ved Hørsholm Lille Skole fortsat ligge som ubebygget naturareal til glæde for området beboere og til benyttelse af skolens børn.

(Kokkedal, 2017-10-10)

#292

I support this petition as I think it is important to keep sufficient outdoor space around the school for school kids to play

(Humlebaek, 2017-10-10)

#293

Fordi byggeriet ikke gavner min nevøs skole

(Skovlunde, 2017-10-10)

#295

Jeg skriver under da jeg mener det forringer Hørsholm Lille Skoles arealer.

(Kokkedal, 2017-10-10)

#298

Der vil være en larm af en anden verden, og der kan opstå farlige situationer.

Efterfølgende kommer der, forventeligt, en lang række konflikter med de 30 nye naboer, der kommer til at bo under 20 meter fra vores bålplads, 50 meter fra udeundervisningslokalet, og ikke ret langt fra vores leg, sang, fodbold, den almindelig støj fra vores unger, og skyggerne fra vores dejlige, store træer i skoven.

(Hørsholm, 2017-10-10)

#301

Mine børnebørn går i skolen og jeg har set hvordan de leger på skovområdet , som nu skal fjernes. Jeg har tit kørt dem i skole og også tit hentet dem efter skole. Det vil være forfærdelig for skolen at miste adgangen til skovarealet.

(Hellerup, 2017-10-10)

#303

Mine børnebørn går på skolen, og det vil være forkert at ødelægge skolens anderledes rammer.

(Nykøbing Sj, 2017-10-10)

#304

jeg skriver fordi mine børnebørn går på skolen, som nu mister skovarealet ved siden af skolen. Det er forfærdeligt, hvis det sker. Jeg har tit afleveret og hentet børnene og har set skolens elever lege i skovområdet. Hvis det forsvinder er der ikke meget tilbage at lege på for børnene.

(Hellerup, 2017-10-10)

#312

Det vil være synd at ødelægge et naturområde som beboere og skole benytter hver dag.

(Birkerød, 2017-10-10)

#314

Familie der skal starte på Hørsholm lille skole

(2300 København S, 2017-10-10)

#319

Jeg ønsker at underskrive, da jeg er tidligere lærer på Hørsholm Lille Skole.
Det vil være ufattelig ødelæggende for alle på skolen, at bebygge det påtænkte område. Det har alle årene været en glæde og fornøjelse m en stykke naturgrund på denne størrelse; en sjældenhed i dagens Danmark.
Kan kun se problemer for de nye købere m en skole i baghaven så tæt på; og for skolen m mindre mulighed for at nyde deres egne arealer m leg og glæde. Hvorfor kan man ikke finde en bedre udvej?
Håber man besinder sig.
Med venlig hilsen
Lone Green

(Nivå, 2017-10-10)

#325

Mine nevøer går på Lilleskolen og ikke skal have ødelagt deres skoles grønne områder og heller ikke have ødelagt skoldagene med byggelarm!

(Hørsholm, 2017-10-10)

#331

Marianne Bech Rasmussen

(Hørsholm, 2017-10-10)

#332

Hensynsløst byggeri tæt på skole. Det er stærkt forringende for skolens børn både under og efter færdiggørelse.

(Fredensborg, 2017-10-10)

#335

Jeg selv i tidernes morgen har gået på Hørsholm Lilleskole, og stadig med glæde husker tilbage på skolens omgivelser, skoven, æbleplantage mv. Som et fantastisk legerum med plads til frihed og fantastiske tanker. Det vil være en kæmpe fejltagelse at bygge boliger i dette område.

(Holte, 2017-10-10)

#336

Hørsholm Lille Skoles ude areal skal bevares for alle børnenes skyld og for naturens skyld

(Kokkedal , 2017-10-10)

#338

Jeg er farmor til Amilia kamla Ryholt som skal starte på lilleskole.

(Horbelev, 2017-10-10)

#344

Dette byggeri vil ødelægge det helt unikke naturområde som skolen har samt området omkring. Eleverne har mange skønne muligheder for leg, klatre i træer og opdagelser i naturen året rundt samt undervisning udenfor . For ikke at tale om alle de hyggestunder rundt bålet med sang, musik og snobrød mm. til stor glæde for eleverne på skolen. Vores datter er tidligere elev på skolen og hun har haft stor glæde af dette skønne naturområde. BEVAR SKOLENS NATURGRUND !!!!!!!

(Vedbæk, 2017-10-10)

#346

Jeg stemmer imod at ødelægge mere natur. Vi skal bevare de grønne områder.

(Kokkedal, 2017-10-10)

#347

Stop ødelæggelsen af et uspoleret naturområde.....

(kokkedal, 2017-10-10)

#352

En dejlig dreng jeg kender går i skole der

(Kastrup, 2017-10-10)

#353

Jeg skriver under, fordi jeg synes vores børn skal have de bedst mulige vilkår.
Forskning viser, at børn, der færdes i naturen optimerer deres læring - så lad Hørsholm Lilleskole beholde deres naturgrund.

(Hørsholm, 2017-10-10)

#364

Det vil være katastrofalt for skolens elever ikke at have den nuværende store naturgrund til de mange udendørs aktiviteter, som man har haft til rådighed i mere end 40 år.

(Allerød, 2017-10-10)

#366

STOP ødelæggelsen af et grønt område i Hørsholm - nej tak til høj mur i tæt bebyggelse..
Ja, tak til fri leg i grønne, naturskønt område for vores skolebørn.

(Hørsholm, 2017-10-10)

#369

Det er ikke em måde at behandle skole og børn på. Udenomsarealerne er utrolige vigtige for en god trivsel for børnene. Ikke mindst vil skolen helt sikkert blive mødt af utilfredse naboer, da frikvartererne ikke er lydløse.

(Hørsholm, 2017-10-11)

#376

stop med at indskrænk og bespar på børneområdet !!!

(Holte , 2017-10-11)

#377

En af de ting der gør Hørsholm Kommune attraktiv er at, vi kan tilbyde vores børn en skolegang i rolige og naturlige omgivelser hvor der er plads til at nyde naturen og udendørsaktiviterne lige uden for døren, som en integreret del af skolegangen. Støjgener fra et større byggeri vil indvirke negativt på elevernes indlæring over en lang periode, hvilket kan få vitale konsekvenser for deres videregående uddannelse.

Er der ikke ledige grunde i Hørsholm, hvor ikke generne har konsekvenser for vores børns indlæring og stressniveau? Bare en tanke...

Kirstineparken er tegnet af en berømt Dansk arkitekt, og er en enestående historisk perle, altså et kendetegn for Hørsholm, og som alle Hørsholm borgere kan nyde synet af fra mange vinkler i landskabet, når de går tur i området, eller passerer i bil. Det vil være synd at skæmme en arkitektonisk perle med en høj mur, eller et højt byggeri.

(hørsholm, 2017-10-11)

#387

Byggeriet i Storkøbenhavn har taget overhånd.

(Kbh S, 2017-10-11)

#388

Jeg skriver under, da jeg ikke ønsker det påtænkte byggeri opført ved siden af Hørsholm Lilleskole. Det giver farlige situationer under opførelsesfasen og forringer skolens område og et grønt rekreativt område i kommunen. Iøvrigt mener jeg skolen har vundet hævd på at benytte området ved anvendelse gennem mange år.
Mvh
Dinna Søndergaard

(Jens bornøs vej 13 Hørsholm , 2017-10-11)

#389

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker at naturgrunden skal ødelægges af byggeri, som idag bliver brugt til stor glæde for Hørsholm Lilleskoles 190 elever.
Ligeledes ønsker jeg heller ikke som nabo og beboer i Kirstineparken, at naturområdet skal ødelægges af et byggeri

(Hørsholm, 2017-10-11)

#391

Hørsholm kommune er ved at ødelægge et fint rekreativt område og mulighederne for Hørsholm Lilleskole. Som er et fint tilbud for kommunens børn som har brug for at lære i mindre og trygge rammer.

(Hørsholm, 2017-10-11)

#396

Kære politikere, lad nu være med at ødelægge endnu et dejligt område i Hørsholm med tæt og alt for højt byggeri.

(Rungsted Kyst, 2017-10-12)

#397

Hørsholm kommune et i gang med at ødelægge et rekreativt område og forholdene for eleverne på Lilleskolen

( Hørsholm - p.t. studerende i Aarhus, 2017-10-12)

#398

Jeg skriver under, da jeg ikke ønsker det påtænkte byggeri opført ved siden af Hørsholm Lilleskole. Det giver farlige situationer under opførelsesfasen og forringer skolens område og et grønt rekreativt område i kommunen. Iøvrigt mener jeg skolen har vundet hævd på at benytte området ved anvendelse gennem mange år. Mvh SC

(Hørsholm, 2017-10-12)