Stop byggeriet på Hannebjerg i Hørsholm

Kommentarer

#1

Jeg er næstformand på HLSK, hvor mine børn går. Vi bliver således direkte påvirket af byggeriet, som fjerner en stor del af skoven. Ligeledes er jeg generelt imod, at man nedlægger skov for at bygge nyt. Det er desuden typisk for Hørsholm Kommune, at man ikke prioriterer hverken børn eller natur og det er jeg uendeligt træt af.

(Hørsholm, 2017-09-19)

#3

Jeg mener byggeriet er alt for stort. Der er hverken tænkt på naboerne eller de trafikale forhold. Byggeriet kommer til at ligge voldsomt tæt på Hørsholm Lille Skole, som får deres naturskønne skolegård ødelagt.

(Hørsholm, 2017-09-19)

#10

Alle de skønne børn i Hørsholm Lille Skole leger på det areal, der er den dejligste, lille skov, det ville være en dødssynd at ødelægge det område. Det er børnenes sted. Skolen har ligget der siden 1976, og børnene har leget i den skov lige så længe. Byggeri på grunden vil ødelægge alt for børnene og deres dagligdag.

(Hørsholm, 2017-09-19)

#14

Jeg skriver under fordi at jeg som forælder til børn på Hørsholm Lilleskole ikke ønsker det byggeri i skolens baghave og fordi at byggeriet vil forringe en af skolens mange attraktive fordele, nemlig adgangen til de grønne områder. Særligt skolens egen skov vil rent æstetisk lide under sådan et byggeri, ikke bare under opførelsen af byggeriet, men også efter. Jeg har også svært ved at forestille mig, at en kommende husejer, skulle være særligt vild med at have en hel skoles børn tumlende rundt i deres baghave, kun nogle få meter fra vinduer og terrasser. Jeg gik selv på skolen som barn og nu går alle mine tre børn selv på skolen. Jeg har barndomsvenner, mine gamle skolekammerater, der selv har gået på skolen, som i dag har børn på skolen. Det ville være meget ærgerligt for alle os som siden midten af 80'erne har brugt og i dag stadigt bruger området bag Hannebjerg, som legeplads og adgang til adspredelse i en hyggelig og tryg natur.

(Hørsholm, 2017-09-19)

#16

Vi ønsker at bevare det skønne grønne område, til glæde for områdets brugere

(Humlebæk, 2017-09-19)

#19

Projektet er til gene for samtlige naboer. Byg istedet lavere og lad den gamle æbleplantage være som den er idag.

(Hørsholm, 2017-09-19)

#20

Jeg arbejder på Hørsholm Lille Skole, og sikke trist det bliver for vores skolebørn efter kommunen har taget halvdelen af det areal de nu leger på. Noget helt andet er at de potentielle naboer får sig da et chok, når de får besøg af skrigende skolebørn, der render rundt i haverne.

(2870, 2017-09-19)

#22

Det er både urimeligt og uacceptabelt at ændre et områdes karakter med et byggeri af dette omfang. Det er IKKE ok overfor områdets nuværende boligejere og brugere!!!

(Hørsholm, 2017-09-19)

#29

Jeg skriver under, da jeg er meget imod byggeriet ved Hannebjerrg og mener det ødelægger et naturskønt område.

(Kokkedal , 2017-09-19)

#30

Vi skal beholde flest mulige grønne områder til vores børn og undgå høj og tæt bebyggelse.

(Hørsholm, 2017-09-19)

#38

Området omkring Hørsholm Lilleskole vil blive kraftigt forringet, hvis der bliver bygget så tæt på skolen.

(Hørsholm, 2017-09-20)

#39

Jeg skriver under, fordi jeg synes det bliver et meget tæt rækkehus byggeri, med et udseende helt ulig de parcelhuse der er i området. Kommunen tænker mere på at få flere nye skatteydere, end på at sikre det eksisterende dejlige parcelhusmiljø.

(Rungsted Kyst, 2017-09-20)

#40

Jeg har en datter på HLSK og jeg har selv leget på denne naturgrund som barn i 80'erne. Jeg er kraftigt imod at bygge nye boliger og nedlægge børnenes udegrund. De har kæmpe stor glæde af at frit kunne udforske dette naturområde, og det er en stor del af børnenes læring og kreative udvikling på Hørsholm Lille Skole. Det synes jeg ikke skal ødelægges...

(Rungsted Kyst, 2017-09-20)

#41

Jeg har 3 børnebørn på Hørsholm lille Skole, som stortrives i det skønne miljø, som omkredser skolen og hvor leg og undervisning går op i en højere enhed. Dette er af meget stor betydning for børns trivsel fremadrettet.

(2970 Hørsholm, 2017-09-20)

#46

Fordi at børnene på skolen altid har leget der, og det vil ødelægge meget for Hørsholm Lilleskole, lærere og elever.

(Espergærde, 2017-09-21)

#47

Fordi det skaber væsentlige forringelser for en meget velfungerende skole. Hørsholm Lilleskole.

(Hørsholm , 2017-09-21)

#55

Jeg skriver under, fordi det foreslåede projekt på Hannebjerggrunden vil skæmme vores flotte grønne område, som så mange børn og voksne har fornøjelse af. Byggeriet er for stort og højt i forhold til grunden.

(Rungsted, 2017-09-22)

#56

Fordi dette stykke jord tilhører eleverne på Hørsholm Lille Skole

(Espergærde, 2017-09-22)

#60

Kommunens byggeiver bør ikke gå ud over børn!

(København N, 2017-09-22)

#65

- I det nuværende lukkede villaområde er der 40 fritliggende enfamiliehuse - lokalplanforslager tillader 35 boliger, hvor der i princippet kun er plads til 10 fritligende matrikler, hvis man skulle følge områdets normalfordeling
- Bebyggelsesgraden i det nuværende område er 30% i området - i den lille lomme midt i området er bebyggelsesgraden hævet til 35%
- I det nuværende område må der kun bygges i eet plan op til 6,5 meter i højden - i lokalplanen må der bygges i 2 plan op til 8,5 meter i højden
- Den nuværende grund skråner og går fra kote 38,5 i øst til kote 31 i vest - lokalplanen tillader fire byggefelter fra kote 38,5 til kote 35. Dvs. den nederste bebyggelse bliver således 4 m over det nuværende laveste niveau på Hannebjerg grunden, og den højeste bebyggelse bliver højere end det nuværende byggeri (her gives endvidere tilladelse til udsving med op til 1 meter)

(Rungsted Kyst, 2017-09-23)

#68

Skriver under fordi mine børn går på Hørsholm Lille Skole.

(Kokkedal, 2017-09-23)

#69

Jeg synes, at byggeriet er alt for stort til grunden.

(Hørsholm, 2017-09-23)

#71

Det er ikke rimelig at børnene på Hørsholm skole ikke længere kan få adgang til fri natur!

(Roskilde, 2017-09-23)

#74

Mine 2 dejlige kusiner går på skolen Og det ville sætte stor pris på jeg støtter op om det.

(Frederikssund, 2017-09-23)

#75

Det går ud over børnenes fra lilleskolens legearealer.

(Hørsholm , 2017-09-23)

#76

At min datter er kommende elev på skolen. En af grundende til netop valget af skolen er de grønne arealer

(Humlebæk, 2017-09-23)

#83

Mit barn skal gå der

(Humlebæk, 2017-09-23)

#86

Jeg er nabo til byggeriet og det vil skabe store gener for beboerne i området.

(Rungsted Kyst, 2017-09-23)

#93

Jeg skriver under fordi dette byggeri tydeligvis ikke kommer til at passe ind i sine omgivelser., kkke mindst for Hørsholm Lille Skole.

(Kokkedal, 2017-09-24)

#94

Børn skal have mulighed for grønne områder

(Kbh, 2017-09-24)

#100

Jeg skriver under, fordi min datter går på Lille Skolen og bruger det omtalte areal dagligt.

(Kokkedal, 2017-09-24)

#102

Jeg skriver under forbi jeg synes det er trist, at man ikke tænker over hvad det er man ødelægger. For det 1 fjerne man noget smukt natur, for det 2 fjerne man muligheden for at undervise børnene i noget brugbart undervisning. For det 3 er der da ingen beboer der vil være glade for at få sådan en udsigt.

Nej det må kunne gøres bedre, det er en ommer.

(Måløv, 2017-09-24)

#105

Jeg er nabo og ikke interesseret i så højt et byggeri og slet ikke så langt ned på den fredede mark, hvis byggeriet ikke kommer så langt ned på marken behøver de ikke nogen høj mur.

(Rungsted, 2017-09-24)

#112

Min datter har gået der i 10 år og nyt den store grund så meget, og ønsker også det for alle andre børn der skulle være så heldige at gå på Hørsholm lille skole

(Valby, 2017-09-25)

#120

Vigtigt at bevare nogen af de grønne områder vi stadig har i kommune

(Hørsholm, 2017-09-26)

#122

Jeg valgte Hørsholm Lille Skole til min søn bla fordi den har en fantastisk udendørs areal, hvor det er muligt for børnene at udfolde sig fysisk og kreativt. Det vil ikke være muligt i samme omfang, hvis lokalplan 166 bliver gennemført.

(Hørsholm, 2017-09-26)

#127

Jeg gerne vil være med til at beskytte Hørsholm Lille Skoles unikke rammer.

(København , 2017-09-26)

#129

byggeriet vil omfatte ødelæggelse af et levested for fredede padder

(Hørsholm, 2017-09-26)

#133

1) Byggeriet overholder ikke lokalplanen.
2) Byggeriet er alt for voldsomt.
3) Byggeriet vil ødelægge naturarealets fauna og flora.
4) Byggeriet breder sig ud over et areal som Hørsholm Lille Skole må have vundet hævd på at anvende.

(Kokkedal, 2017-09-26)

#134

Det er vigtigt at respektere vores naturs udformning og det naturlige dyreliv skal varetages med omhu.

(Hørsholm, 2017-09-26)

#146

Jeg skriver under, fordi jeg mener, at kommunens proces har været helt urimelig, og fordi jeg mener, at byggeriet bør droppes eller ændres kraftigt.

(Hørsholm, 2017-09-26)

#148

For at skåne rammerne på Hørsholm Lille Skole

(Birkrød, 2017-09-26)

#166

Mine 2 gudbørn skal have lov til at opleve naturen så tæt på din kan imens tid er og deres skolegang kan blive så landlig som muligt.Jeres planer om at ødelægge et område som de små børn har kæmpe glæde af og de vil huske på resten af deres liv som et fristed i pagt med naturen.kan bliver ødelagt på få dage . Børene vile kunne bruge disse gode minder i mange år. Det må ikke ske.

(stenløse, 2017-09-28)

#170

Vi har haft 3 børn på skolen, den sidste lever i frikvartererne i træer og krat, netop der hvor der skal bygges.
Vi valgte bl.a. Skolen pga. udearealerne og der har elever i årtier foldet sig ud før vores børn.

(2990, 2017-09-29)

#172

Skov ikke skal blive til byggegrund

(Vanløse, 2017-09-29)

#173

Fordi jeg synes at det er forkert at bebbyge området, der ligger tæt til skolen og bruges af skolebørn. Børn bør være så tæt på naturen som muligt.

(Herlev, 2017-09-29)

#179

Byggeriet er for stort og voldsomt overdimensioneret i det område. Lille skolens areal bliver stærkt indskrænket og den lille villavej bliver endnu mere trafikeret. Håbløst! Alt det for lidt håndører til den kommunale kasse..!

(Hørsholm, 2017-10-02)

#181

Natur, dyreliv og skolebørn vil lide under byggeriet....undervejs og i fremtiden

(Kokkedal, 2017-10-05)

#186

Fordi min pap-datter løber rundt hver dag i den skov og samler salamander!!! Og fordi jeg er Amerikaner og det kapitalistisk magter har for meget magt! Der skal fandme være noget grønt tilbage omkring vores skole for de næste generationer. Og til sidste fordi det er underligt at alle 19 bestyrelsesmedlemmer er enig???

(Hørsholm, 2017-10-06)

#190

Byggeriet vil være ødelæggende for området - både for Lillskolens børn, der mister et stort naturareal, som de har rådet over i 40 år - og for den historiske gravhøj som vil “forsvinde” i det massive byggeri, hvis det gennemføres som planlagt.

(Rungsted Kyst, 2017-10-06)

#198

Jeg har 2børnebørn gående på skolen.

(2920 Charlottenlund, 2017-10-07)