Stop nedskæringerne på Danmarks bedste neurorehabilitering - Hammel Neurocenter

Kommentarer

#807

Min vennindes datter ligger der nu og modtager den største tænkelig hælp for at komme tilbage efter en grim bilulykke det vulle være skrækkeligt for andre, i fremtiden ikke at kunne modtage deres ekspertise

(Pbybro, 2017-09-14)

#810

Det er en katastrofe for de mennesker der får fantastisk hjælp der.
Jeg har haft to familiemedlemmer indskrevet der.

(Thisted, 2017-09-14)

#811

Jeg skriver under fordi det er svært hjerneskadede patienter, som ikke får det korrekte tilbud om rehabilitering på rette tidspunkt. De bliver snydt for den bedste behandling, og får ikke de bedste betingelser for at kunne vende tilbage en til normal hverdag. Kommunerne, som også skal spare disse år, presser man yderligere ved at sende folk tidligere hjem eller slet ikke tilbyde dem den rette sygehus behandling. De hjerneskadede vil efter al sandsynlighed have behov for mere træning, støtte eller pleje. Et behov som kommunen måske vil have svært ved at tilgodese eller ikke kan tilbyde i det omfang der er behov for.

(Viborg, 2017-09-14)

#818

Jeg har været i praktik i forbindelse med min uddannelse til sosu assistent. Stedet betyder alt for folk der bliver ramt ..og alle har ret til denne behandling uanset hvilken region de er bosat i.

(Storgade 44, 2017-09-14)

#819

Hvorfor redde liv hvis man ikke vil hjælpe hele vejen.
Jeg græmmes over at man vægter økonomi over livskvalitet.

(Padborg, 2017-09-14)

#828

Alle skal have samme adgang til rehabilitering uanset hvor man bor i Danmark. Danmark er så lille. Vi bør stå sammen om at kunne give give den bedste rehabilitering til de mennesker der rammes af en svær hjerneskade. Det har en stor økonomisk fordel at tilbyde rehabilitering på højt tværfagligt niveau hvis man ser på længere sigt og det har en uvurderlig fordel for det enkelte menneske. Det menneske kunne være mig, dig eller en af vores nærmeste pårørende.

(Lystrup, 2017-09-14)

#831

Jeg har selv arbejdet indenfor senhjerneskadeområdet, og ved hvor vigtigt det er at komme hurtigt igang med genoptræning. Hammel Neurocenter er eksperter på området.

(Hammel, 2017-09-14)

#838

Jeg er en af de heldige som til daglig arbejder med denne pt kategori på Hammel Neurocenter

(Brædstrup, 2017-09-14)

#842

Jeg er selv sygeplejerske på Hammel Neurocenter og er også dybt frustreret over den beslutning, der er taget omkring besparelse og fyringer! Jeg er enig med alt ovenstående. Der skal sættes en stopper for den "udvikling" vores sundhedsvæsen er igang med! Specielt de aktuelle besparelser på RHN.

(Århus C, 2017-09-14)

#843

Jeg har oplevet resultatet af det specialister på Hammel Neurocenter kan udføre for mennesker med senhjerneskader. Hvorfor redde et liv i den akutte fase med de ressourcer det kræver når der ikke kan følges op på træning og tilbud om rehabilitering. Det handler om livskvalitet for det menneske der bliver ramt -og de pårørendes livskvalitet . imorgen kan det måske være dig eller mig der står i situationen.

(Risskov, 2017-09-14)

#848

Det er et vigtigt stykke arbejde der udføres og faktisk i mange tilfælde sparer samfundet penge på længere sigt!. - men også fordi det giver en masse mennesker en bedre livskvalitet. Det er så dumt at skærer ned på hjælp til selvhjælp at det skriger til himmelen!.

(Randers, 2017-09-14)

#850

Vi skal bibeholde specialist genoptræningsenhedet- altafgørende med intensiv træning efter hjerneskader

(Silkeborg, 2017-09-14)

#851

Det er ikke acceptabelt at lukke sengepladser, når der er ventelister

(Hammel, 2017-09-14)

#857

Det tager mange, mange år at blive så specialiserede som stedet er indenfor senhjerneskadeområdet. Der forskes også på stedet. Forstår slet ikke at denne gruppe af borgere ikke skal tilbydes en rehabilitering der er evidens for!

(Struer, 2017-09-14)

#859

Alle mennesker har brug for den store faglige kompetance, som de netop finder der. Alle mennesker har ret til den rigtige bedst mulige behandling, for et aceptabelt liv.

(Randers, 2017-09-14)

#862

Der bliver gjort et fantastisk arbejde af så mange fagligt, menneskeligt dygtige mennesker.

(8960 Randers, 2017-09-15)

#865

Det er urimeligt med nedskæringer på det område

(Aarhus n, 2017-09-15)

#868

Jeg har haft en pårørende som har haft stor hjælp af Hammel neurocenter..og deres professionelle team

(Randers, 2017-09-15)

#874

det er fuldstændig vanvigtig

(Vedersø, 2017-09-15)

#875

Arbejdet med de neurologiske patienter skal forsætte. Her kan gøres mere end der gøres idag, og i stedet for vil politikkerne skære ned, blot fordi denne gruppe ikke har kræfter til at råbe op. Hammel Neurocenter er speciale sted og dygtige. De løfter de neurologiske patienter tilbage til et bedre liv via kompetancer, som vi bør værne om. Hvis der reduceret mere i rehabiliteringen, vil vi opleve hjerneskadede og deres familier får dårlige livsvilkår. På den lange bane giver rehabilitering både de ramte et værdigt liv efter en hjerneskade og kommunerne besparelser, hvilket giver flest vindere. Det er det, vi vil.

(Vestbjerg, 2017-09-15)

#876

Stop alle de nedskæringer. de syge skal ha den hjælp de har brug for og den får de ikke ved at spare på pengene.

(Hammel, 2017-09-15)

#880

Jeg har arbejdet på Hammel Neurocenter, med højspecialiseret rehabilitering, og har set, hvor stor en betydning dette ophold har for så mange mennesker. Set hvordan de har lært at spise, drikke, børste tænder, gå, tale og meget mere.
Liv der reddes - skal også leves! :)

(Århus, 2017-09-15)

#881

Jeg skriver under fordi det er det eneste rigtige at gøre. Det er ved at være længe siden at DK var et velfærdssamfund - det er direkte pinligt og skammeligt, og samtidig betaler vi så meget i skat og vi blir mere og mere ladt i stikken.

(Viby J , 2017-09-15)

#884

Jeg arbejder som sygeplejerske på Hammel Neurocenter.. Arbejder specifikt med de svært hjerneskadede patienter, som KUN får den rette behandling i Hammel.. jeg ser daglig effekten af vores tværfaglige behandling og ønsker ikke at nogle af de berrettigede patienter ikke skal få dette tilbud om at vende tilbage til livet på bedste vis med det bedste kvalificerede personale omkring sig.

(Ulstrup, 2017-09-15)

#885

Fordi jeg i mit arb. ser, at det gør forskellen på, om et menneske med hjerneskade kan komme til at føre en fornuftig og selvstændig tilværelse bagefter. Kommunerne har ikke en chance for at nå samme resultat, da træningen her skal favne alle patientgrupper. Der er afgørende med specialiseret personale, hvis mennesker med hjerneskade skal få et liv efterfølgende.

(Hammel, 2017-09-15)

#886

Kender mange, der har haft fantastisk glæde og fremgang efter et ophold i Hammel. Det skal ingen med behovet snydes for!

(Støvring, 2017-09-15)

#887

Min bror har fået stor hjælp i Hammel efter en trafik ulykke. Det er forfærdeligt, hvis personer med behov for specialiseret hjælp, ikke får tilbudt dette i fremtiden.

(7800, 2017-09-15)

#888

Vi kan alle, unge som gammel blive ramt. Hammel neurocenter gør en kæmpe forskel, for både den ramte, men også de pårørende. Behandlingen har stor betydning for deres fremtid og hvordan deres liv får lov til at forme sig, hvilket så også har betydning for hvor mange penge der fremad rettet skal bruges på familien, selvfølgelig mest den ramte. Kan de blive eget hjem, skal der være sundhedspersonale omkring dem 1-2-3-4-5 gange i løbet af dagen eller skal de være et sted hvor der hele tiden er hjælp, og er det nok med en hjælper eller skal der til alt hjælp være 2.
Så brug penge til neurorehabilitering, så de ramte, får et så værdig liv som muligt. Og ikke mindst billiger for samfundet som muligt.
Vil vi rede liv, skal det også kunne leves bagefter.

(Laurbjerg, 2017-09-15)

#889

Det er SÅ vigtig at neurocenteret forbliver med deres nuværende personaleantal og gerne endnu flere.De er en stor årsag til at en del at dem der har været der nu er stort selvfungerende og flere er i gang med at leve som de gjorde før uheldet/sygdommen.

(Langå, 2017-09-15)

#890

Arbejder selv på hjerte afdelingen på Skejby Sygehus

(Randers , 2017-09-15)

#891

Hammel burde tilføres midler, i stedet bliver der skåret ned. Ubegribeligt.

(Skårup, 2017-09-15)

#892

Fordi jeg ved at personalet gør en forskel

(Randers, 2017-09-15)

#893

Man kan ikke redde liv med nedskæringer

(4990 sakskøbing, 2017-09-15)

#897

Alle kan ende ud i sygdom, dem der gør, skal ikke straffes.

(Århus, 2017-09-15)

#902

Fordi nu må galskaben stoppe, der bliver kastet penge efter alle flygtninge indervandre osv men vores egen og noget som er så vigtig spare man på føj DK.

(Hasselager, 2017-09-15)

#908

Jeg er sygeplejerske.
Derudover har jeg tidligere været i praktik på NIA som Spl. Stud., som sender en del patienter til Hammel. Jeg kan ikke se hvordan disse patienter skal kunne få et værdigt liv, hvis de ikke får mulighed for den rehabilitering som der bliver tilbudt i Hammel.

Generelt synes jeg det er latterligt, at sengepladser bliver ved med at lukkes, specielt på svage grundlag!

(Højbjerg, 2017-09-15)

#917

Det er alt afgørende at folk får hurtig hjælp efter en ulykke, og får reetableret mest mulig funktionalitet.

(Højbjerg J., 2017-09-15)

#918

Fordi vi har brug for deres utrolige store og kompetente faglighed, til at give folk den helt præcise og høje faglige hjælp de kan i Hammel.

(Hadsten, 2017-09-15)

#919

Har selv arbejdet på børneafdelingen og ved hvor vigtigt det er at få den rette rehabilitering. Der SKAL intensiv genoptræning til og ikke nedskæringer

(Silkeborg, 2017-09-15)

#923

Så forfærdeligt. Jeg græder og skammer mig over at være sygeplejerske i dette vanvittige "velfærdssamfund".....

(Klemmensker , 2017-09-15)

#924

Jeg skriver under, fordi jeg arbejder som visitator i kommunaltregi, og er sygeplejerske. - Og kender til hvor vigtigt det er at vi giver de hjerneskadet det bedste muligt rehabiliteringsforløb både regional og kommunalt for at det er muligt for at give dem at genvinde mest muligt funktion tilbage både fysisk og psykisk. Det er vigtigt at det er fagpersonale med erfaring indenfor neurohabilitering der opstarte et forløb med en hjerneskadet.
Håber at derbliver hørt at det ikke er her der skal ske nedskæringer.

(8960 Randers sø, 2017-09-15)

#926

De penge man sparer ved denne ugennemtænkte sparerunde bliver dyr i form af flere borgere som skal ha' mere pleje/hjælp resten af livet, som koster meget mere end det man sparer her.

(Silkeborg, 2017-09-15)

#929

Alle har ret til hjælp når der er en hjerneskade hvor der kraves en god genoptræning og Hammel er bare det bedste for patienter. Har en meget tæt ven som er på Hammel lige nu og der er fremgang og har læst om flere der er kommet sig helt .. hvorfor spar penge på det når der vises gode resultater og de kan klare sig i daglig dagen ??? Det bliver dyrt for kommunerne da pantien skal ha hjælp til hverdag hvis de ikke får den genoptræning der er behøv for .. stop med at spare

(Vejstrup, 2017-09-15)

#933

Det er en katastrofe at lukke senge på en højspecialiseret enhed, når der er borgere på venteliste som har behov for denne rehabilitering!

(Mårslet, 2017-09-15)

#938

Nu må det være nok, Total forkert sted og sparre

(Ryomgård, 2017-09-15)

#940

Fordi de gør en KÆMPE forskel ☺

(Vadum , 2017-09-15)

#941

Fordi jeg har været så heldig at være en del af det fantastiske team af engagerede medarbejdere på Hammel Neurocenter. At spare netop her, er så håbløst kortsigtet, for denne "kategori" af patienter - de svært hjerneskadede - er uden den rette specialist hjælp, en meget dyr samfundsbyrde resten af deres levetid. Udover det økonomiske aspekt, er jo så mindst lige så væsentligt det menneskelige, -og der har vi som samfund en stor forpligtigelse til at hjælpe disse patienter til et værdigt liv med god livskvalitet - og her er Hammel Neurocenter en uundværlig brik.

(Odder, 2017-09-15)

#956

Det vil blive langt dyrere på den lange bane at ventelister for regionens egne patenter vokser.

(Skanderborg, 2017-09-15)

#960

Jeg provokeres af at penge er vigtigere end liv.
For 2 år siden skulle der også spares og nedlægges senge og fyres personale på Hammel Neurocenter, da indtjeningen på patienter fra andre regioner end region midt var for lille - tjek din adresse inden du bliver syg!!!!
Nu gentager denne historie sig igen!!!!! Er det ikke behovet frem for adressen, der afgør behandlingen????? Igen: "tjek din adresse inden du bliver syg"!!!!!

(8464 Galten, 2017-09-15)

#961

Der bliver gjort en fantastisk stykke arbejde til nogle hårdt ramt mennesker

(8860 Ulstrup , 2017-09-15)

#962

Fordi vores sundhedssektor ikke skal blive dårligere. Den er allerede hårdt ramt af nedskæringer.

(Erslev, 2017-09-15)

#963

<3

(hammel, 2017-09-15)

#964

Jeg har været i praktik ude på Hammel neurocenter og det er fantastisk hvad personalet kan udrette med de patienter der kommer derude! Det er et meget kompetent personale og jeg var stolt af, at være en del af det, i min praktik!

(Silkeborg, 2017-09-15)

#965

Nok er mere en nok - det er ubærligt, at alle velfungerende institutioner og arbejdspladser især inden for det offentlige skal straffes med nedlæggelser og omstruktureringer for at gøre et ordentligt stykke arbejde.

(Skødstrup, 2017-09-15)

#967

Min venindes veninde ligger indlagt!

(Hammel, 2017-09-15)

#972

Liv der reddes, skal også leves...

(Thyholm, 2017-09-15)

#973

Det er et vigtigt sted for mange mennesker det trænger til hjælp-ekstrem prof personale....
Det skal leve- danskerne skal leve.

(Malling, 2017-09-15)

#976

Det er et pragtfuld sted med professionel personale

(Hovborg, 2017-09-15)

#977

Det er vanvittigt at spare (også) på dette område. Jeg har arbejder i kommunalt regi, og har tidligere arbejdet som hjemmestøtte hos mennesker med senhjerneskade, og har set hvordan hurtig hjælp kan ændre liv.

(Hald, 2017-09-15)

#980

Fordi hjerneskade kan ramme os alle og alle der rammes har brug for rehabiliterin. Dem bedste chance for et ok liv med hjerneskade er behandling på Hammel neurocenter.

(Rønde, 2017-09-15)

#982

SUNDHEDSVÆSENET BLØDER OG FORBLØDER. STOP NEDSKÆRINGSVANVIDDET. OG KÆRE POLITIKER, HVIS DU LÆSER MED: DET ER PÅ TIDE, AT POLITIKERE ERKENDER OG INDRØMMER FEJLBESLUTNINGER. TRÆD I KARAKTER, SKIFT KONTEKSTEN UD OG SPØRG DIG SELV: HVIS DET VAR MIN KONE/MAND/BARN OSV. VILLE JEG SÅ TAGE SAMME BESLUTNING?

(HOLSTEBRO, 2017-09-15)

#983

Fordi Hammel Neurocenter er så vigtigt for rigtig mange mennesker...

(Galten, 2017-09-15)

#984

Jeg skriver under fordi jeg flere gange har oplevet, at mennesker har fået livet tilbage på Hammel

(Viby J, 2017-09-15)

#986

Vi skal gøre noget for alle der får en hjerneskade og ikke kun dem vi tjener flest penge på afskaf kassetænkning lav en region i Danmark

(Hadsten, 2017-09-15)

#987

Jeg skriver under fordi hjerneskadet mennesker har brug for professionelle hjælp og god tid, omsorg.... Hvis men fyre der mennesker har de ikke mere tid og patienter får ikke der mere den hjælp hvad de har brug for. Har selv været der indlagt og fik meget god og professionel hjælp.

(Langå , 2017-09-15)

#993

Har en svoger der er hjulpet på Hammel , og et andet familie medlem der arbejder der .

(Nørre Nebel , 2017-09-15)