BEVAR KVINFO!

Kommentarer

#11

Det er vigtigt at bevare KVINFO i tider, hvor ligestilling stadig er noget, vi taler om, men ikke er færdige med at gøre noget ved.

(Rødovre, 2017-04-20)

#14

Viden er grundlaget for et sundt demokrati - viden skal også være grundlag for vores ligestillingspolitik i Danmark

(København, 2017-04-20)

#22

Det er horribelt at lukke et bibliotek der har haft stor historisk betydning og stadig har stor betydning for litteratur af og om kvinder

(København, 2017-04-20)

#23

medicin studerende, næstforperson i selskab for ligestilling

(København, 2017-04-20)

#24

Hvis vi tager ligestilling alvorligt i Danmark har vi også brug for en institution, der både samler og formidler viden om køn og ligestilling.

(København, 2017-04-20)

#31

Kulturminister Mette Bocks "beslutning" om at flytte KVINFOs bibliotek er ideologisk begrundet og helt urimelig #bevarkvinfo

(2500 Valby, 2017-04-20)

#47

Vi har brug for viden om ligestilling i Danmark og derfor har vi brug for Kvinfo og Kvinfos bibliotek.

(København N, 2017-04-20)

#48

Uden viden - ingen ligestilling!
Som forfatter til historiske bøger og journalist har jeg ikke tal på de mange gange, jeg har brugt KVINFOs kildesamling, webmagasin, bibliotek og kloge hoveder. Selvfølgelig skal biblioteket blive sammen med resten - det er jo rygraden i KVINFOs arbejde!
Venlig hilsen fra Pia Fris Laneth

(København, 2017-04-20)

#49

Danmark uden Kvinfo ville blive et fattigere land, hvilket INGEN kan være tjent med. Jeg har stor respekt for Kvinfos professionalisme, jeg har arbejdet med dem i mange år, og har som mentor hjulpet dygtige udenlandske kvinder med at blive integreret på det danske arbejdsmarked, til gavn også for Danmark. Det ville være katastrofalt at dræbe den forbilledlige idé, Kvinfo er.

(København, 2017-04-20)

#53

Kønsforskning er nødvendig, hvis vi skal nærme os ligestilling i DK. Det er desuden vigtigt, at vi generelt beskytter forskningsfriheden!

(København, 2017-04-20)

#54

Der er ingen vej frem uden viden

(Odense, 2017-04-20)

#55

Det er fuldstændig gak i låget, at lukke ned for kvinfo! >:-7

(Copenhagen, 2017-04-20)

#66

Der er brug for, at ligestillingsdebatten og de politiske beslutninger indenfor området bliver taget på et oplyst grundlag - på baggrund af viden, ikke forestillinger og fordomme. Det grundlag er Kvinfo med til at sikre.

(Lyngby, 2017-04-20)

#67

Selvfølgelig skal Danmark have et center med viden om ligestilling, herunder hvad der spænder ben for ligestillingen. Og det gælder ikke bare køn, men også etnicitet. Vaner og fordomme er stærke kræfter, som der skal stærke kræfter til at stå imod med.

(Hellerup, 2017-04-20)

#71

Styrelsesmedlem Dansk Kvindesamfund og næstformand Best.Women

(København, 2017-04-20)

#72

Det er vigtigt at bevare dette forskningscenter og lade dets viden komme så mange til gode.

(København, 2017-04-20)

#78

Jeg skriver under fordi at jeg mener at det er imod en god demokratisk ånd at splitte organisationer ad som i den grad er samfundsoplysende og i disse tider er der et kæmpe behov for kvinfo's vision og mission.

(København NV, 2017-04-20)

#81

Jeg er dybt utilfreds med at KVINFOs biblioteksfinktion overflyttes til det kgl bibliotek. Jeg har brugt biblioteket meget, og har altid været rigtig godt tilfreds. Jeg har kunnet finde oplysninger, som jeg ikke kunne finde andre steder. Biblioteksfunktion bør og skal være i KVINFOs regi - alt andet vil være dybt tåbeligt.

(2630, 2017-04-20)

#95

Fordi Danmark er bagud med ligestillingen i forhold til hvad folk tror og i forhold til hvad jeg forventer af Danmark. Vi har brug for institutioner som KVINFO som minder os om at kampen ikke er slut, i Danmark så vel som resten af verden. Der er behov for en institution som netop ikke udbreder propaganda, men faglig funderet viden som nedbryder tabuer og nuancerer hverdagen.

(København N, 2017-04-20)

#96

Danmark har internationalt forpligtiget sig til et viden center
.

(Tidligere kvinderådet, 2017-04-20)

#104

Kvinfo er en væsentlig samfundsinstitution

(Holbæk, 2017-04-20)

#122

Fordi vi har brug for statsstøttede=uafhængige institutioner som KVINFO der praktisk og aktivt arbejder for at fremme ligestilling - for os som borgere, for arbejdsmarkedets produktivitet og legitimitet, og for Danmarks fremtid.

(København, 2017-04-20)

#132

Kvinfo er uundværlig

(Århus, 2017-04-20)

#134

Viden er magt

(København, 2017-04-20)

#149

Fordi vi har brug for Kvinfo

(København, 2017-04-20)

#151

Ligestilling og plads til mangfoldighed er et centralt for menneskers ligeværdighed i vores samfund. Det kræver kvalificeret og uafhængig vidensformidling.

(Rødovre, 2017-04-20)

#154

Kvinfo kan ikke undværes.

(Fredensborg, 2017-04-20)

#178

Biblioteker er formidler viden og erfaringer, der er uundværlige for handling og for fremskridt.

(København, 2017-04-20)

#182

KVINFO er vigtigt, og det ville kulturministeren vide, hvis hun havde brugt bare 10 minutter på at sætte sig ind I det.

(København, 2017-04-20)

#190

Kvinders historie er vigtig- simpelthen! Hele danmarks historie er alt for ofte fortalt om, af og i mænds perspektiv

(Haderslev, 2017-04-20)

#191

Sekretariatsleder

(København, 2017-04-20)

#193

Jeg bruger Kvinfo

(Helsinge, 2017-04-20)