Modstand mod nedrivninger på Svendborg Havn

Kommentarer

#402

Svendborg er min hjemstavn, og selvfølgelig skal der da ikke ligge en moderne bygning i 3 etager i Kullinggade på bekostning af de kulturhistoriske smukke bygninger, der aldrig kan erstattes igen. Desuden ser den nye bygning hammergrim ud! BUM!

(2300, 2017-02-13)

#406

For at bevare så meget af det som jeg opfatter som smukke bygninger

(Svendborg, 2017-02-13)

#409

Svendborg havn har meget histore, samt der ikke igennem tiderne har været gjort de store ændringer. Dette er værd at bevare for eftertiden.

(Svendborg, 2017-02-13)

#410

Fordi jeg har en stærk tilknytning til Svendborg og ikke ønsker at se katastroferne fra Faaborg og Nyborg gentaget.

(Freltofte, 2017-02-14)

#415

Det er bygninger som disse, der kendetegner Svendborg.

(Svendborg, 2017-02-14)

#418

Jeg forstår ikke, hvorfor Skærbæk kan få det som det passer ham. Det kan vi andre ikke.

(Svendborg, 2017-02-14)

#419

Lad nu Svendborg være Svendborg!

(Svendborg, 2017-02-14)

#421

Bygningerne indgår i en helhed som bliver brudt ved en nedrivning og opbygning af nyt

(5700 Svendborg, 2017-02-14)

#422

Henning eden

(5700 svendborg, 2017-02-14)

#424

Vi skal arbejde for at bevare så meget miljø på havnefronten, der er en del af Svendborgs særkende og ansigt udadtil for tusindvis af sejlende turister. De bidrager også til vores fremtid.

(Svendborg, 2017-02-14)

#425

Jeg som gæst i det herlige Svendborg elsker alle de gamle og skæve vinkler og finurligheder i en gammel by som Svendborg. Det vil være synd at ofre det på "fremskridtets alter" .

(Aalborg, 2017-02-14)

#426

Havnen er nostalgi for mig

(København, 2017-02-14)

#429

Det er forkert at fjerne Svendborgs kulturværdier.

(5700 Svendborg, 2017-02-14)

#432

Miljoeet skal beavers!

(Svendborg, 2017-02-14)

#436

Jeg ønsker at bevare Svendborgs særpræg

(Svendborg , 2017-02-14)

#443

Svendborg Skal bevare sit særpræg, og ikke blive som alle de andre havnebyer. Vi skal værne om den kultur og det særlige ved Svendborg Havn! Det er lige præcis denne indsejling der er med til at give sjæl. Med boligblokke skilder vi os ikke ud, hvor vil det være trist!

(Svendborg, 2017-02-14)

#449

Al det bolig på havnen og vi andre kan ikke komme der + det er kedeligt og uden miljø. Forny det gamle på en nænson måde og bibehold erhverv.

(Stenstrup, 2017-02-14)

#451

Svendborg by er et teater, scenen er havnen, der skal ikke bygges 3 meter høje sæder på 3 række.

(Svendborg, 2017-02-14)

#457

Det nye skæmmer. Man smadre stemningen i kullinggade

(Svendborg , 2017-02-14)

#463

Det er en skændsel at øde lægge kulturmiljøet på på grunden og det vil medvirke til at lukke området af for offentligheden, hvilket også er meget uheldigt.

(Svendborg, 2017-02-14)

#466

Jeg skriver under, fordi jeg holder af Svendborgs havnemiljø, som jeg kender godt fra min gymnasietid.

(Aabenraa, 2017-02-14)

#469

Bevaringsværdige bygninger spiller en stor rolle for bevarelse af byers historie.

(Svendborg, 2017-02-15)

#474

At jeg er oprindelig fra Svendborg og er af samme mening at man ikke kan rive bevaringsværdig bygninger ned fordi der kommer en med en masse penge ...der må være andre steder han kan lave sine rigmands boliger ......

(Åbenrå, 2017-02-15)

#477

Bygningerne er en del af Svendborgs charme.

(Svendborg, 2017-02-15)

#486

Som tidligere svendborgenser, ser jeg da gerne byen udvikle sig, men ikke for enhver pris.

(Odense, 2017-02-15)

#495

fordi vi skal værne om og respektere de charmerende værdier i den gamle bydel og havneområdet. det vigtigste er dog offentlig adgang til området. Jeg har boet nabo (nr 27) i 9 år, og oplevet at lastbiler fik mit hus til at ryste. Grunden er "løs" - ustabil da den består af gammelt opfyld. Den vil være delvis oversvømmet ved højvande! Hvem betaler for stormflodssikring? og skader på nabohuse og andre nærliggende huse. og mon de eksisterende gamle smukke pakhuse overhovedet kan tåle "mosten" ??? Jeg stemmer for en offentlig havnepark !!! At riber-familien forærer grunden til svendborgs borgere. - Sytter Plum

(svendborg, 2017-02-15)

#496

Gammel Svendborgenser.

(5600 Fåborg, 2017-02-15)

#497

Svendborg skal bevares....ingen bevaringsværdige bygninger, bør lade livet for nymodens ideer!

(Svendborg, 2017-02-15)

#500

bevaringsværdig=bevaringsværdig og penge skal ikke altid bestemme

(Svendborg, 2017-02-15)

#504

Robert

(Svendborg, 2017-02-15)

#505

En ordentlig arkitekt ville tage udgangspunkt i eksisterende bygninger og gøre det spændende, istedet for, arkitektonisk, at ødelægge et helt område

(Svendborg, 2017-02-15)

#509

Ønsker at bevare Svendborg som en oplevelses by for turister og ikke som legeplads for investorer

(Svendborg, 2017-02-15)

#515

Jeg holder af "det gamle og hyggelige." Svendborg

(Sønderborg , 2017-02-15)

#517

Jeg synes, det er vigtigt at bevare vore kulturarv for fremtiden

(Svendborg, 2017-02-15)

#526

Havnemiljøet med det's bygninger ikke skal forsvinde helt sammen med den lille havn der hører til Riber-grunden

(Svendborgvej 18 , 2017-02-15)

#527

Smukke bygninger skal i nedrives for penge.

(Gudbjerg SF, 2017-02-15)

#528

Jeg som gammel svendborgsenser ikke vil se byen forvandles til noget der ikke passer til en 1000 årig gammel by. Gerne nyt - men byg dog for katten så det harmonerer!

(Ulstrup, 2017-02-15)

#530

Svendborg Havn skal ikke ødelægges.

(Svendborg, 2017-02-15)

#537

Jeg er imod nedrivning af de bevaringsværdige bygninger.

(Svendborg, 2017-02-15)

#539

Turisterne kommer for at se på gammelt havnemiljø. Herunder bevaringsværdige bygninger.

(Stenstrup, 2017-02-15)

#541

Jeg skriver under, fordi jeg ønsker at bevare de historiske bevaringsværdige bygninger, som giver et menneskeligt miljø, og vi skal allesammen være der og have udsyn over havnen og ud over havet. Det er Svendborg!

(Svendborg, 2017-02-15)

#544

Vi skal værne om Danmarks kulturarv. Livet har andre værdier end penge.

(Stenstrup, 2017-02-15)

#545

Det skal ikke rives ned

(Skårup, 2017-02-15)

#546

Det nuværende havnemiljø er hyggeligt og attraktiv for turisterne. Det er dem, Svendborg skal leve af!

(Svendborg, 2017-02-15)

#550

Området er unikt for Svendborg som søfarts - og handelsby. Guld og sølv, nej her ligger der diamanter. Det må og kan ikke erstattes af ensformige kasser uden sjæl og historie.

(Svendborg, 2017-02-15)

#552

Fordi et meget BREDT FLERTAL i Byrådet, først var enige om, at den Italienske Villa & Målerhuset skulle bevares. Samt fordi man ikke bare skal give efter for KAPITALEN og dermed "Mads Skjern" her i Byen, samt ikke mindst fordi vi skal bevare en del af vores ALLE SAMMENS KULTURARV og efterhånden meget "verdens kendte" Havnemiljø i Svendborg.

(Svendborg, 2017-02-15)

#555

Svendborg skal bevares

(Svendborg, 2017-02-15)

#556

Jeg er imod at de gamle smukke bygninger skal erstattes med grimme boligblokke der vil skæmme havnen

(Svendborg, 2017-02-15)

#558

Fordi det er en vigtig del at Svendborgs historie og bybillede

(Svendborg, 2017-02-15)

#559

Jeg skriver under fordi, jeg ikke ønsker at Svendborg skal midste en charme! I ødelægger by ved at fjerne historien fra havne området

(Svendborg, 2017-02-15)

#563

Jeg vil ikke have, at min barndomsby bliver ødelagt.

(Frederikssund, 2017-02-15)

#567

Det er et unikt byggeri,det skal ikke ødelægges.

(Stenstrup, 2017-02-15)

#570

Jeg syndes Svendborg havn er unik og smuk, der er ingen grund til, at få den til at ligne alle andre havne...

(Svendborg, 2017-02-15)

#576

Jeg elsker Svendborg Havn som den er.

(Hjallerup, 2017-02-15)

#577

Jeg synes Svendborg skal bevare sine smukke historiske bygninger som gør det til en særlig by at komme til både fra land og søsiden.

(Svendborg , 2017-02-15)

#581

Fordi havnemiljøerne i Det Sydfynske Øhav skal behandles og renoveres med respekt for den overleverede kulturarv, ¨- og alle de 5 unikke købstadshavne skal kun bebygges efter at der er blevet afholdt arkitektkonkurrence(r) forinden.
At kaste sig i armene på kulturløse ejendomsspekulanter og kilometer-arkitekter er en skændsel.

(Tranekær, 2017-02-15)

#582

Jeg mener det er tåbeligt at alle havne skal ødelægges af grimt boligbyggeri, det er en arbejdsplads!!!

(Vejen, 2017-02-15)

#585

Svendborgs gamle bygninger skal bevares. Det er dem der fortæller historien om Svendborg som gammel søfartsby.

(Svendborg, 2017-02-16)

#590

Jeg finder det dybt forkasteligt at private bygherrer manipulerer med regulativer i en by.... ret projektet ind efter forholdene eller find på noget andet... og jeg finder det endnu mere forkasteligt at dele af byrådet bøjer sig i støvet for kapitalen. .... allermest skriver jeg under pga Svendborg ikke har råd til at miste mere af sin autentiske charme. .. der mangler ikke boliger i Svendborg der mangler sammenhæng mellem by og havn.. turisme og fastboende. ..

(Faaborg , 2017-02-16)

#594

Fordi de bygninger er bevarings værdige

(Svendborg, 2017-02-16)

#595

Jeg ønsker at de gamle bygninger bliver bevaret,det betyder meget for helheden af området.

(Marstal, 2017-02-16)

#596

Nedrivning og nybyggeri som ikke understøtter det havnemiljø som alle taler om skal bevares, skal ikke gennemføres.

(Stenstrup, 2017-02-16)