Modstand mod nedrivninger på Svendborg Havn

Kommentarer

#7

De gamle bygninger på Svendborg Havn hører med til byens historie og skal derfor ikke fjernes.

(Vester Skerninge, )

#10

Ødelægger by billedet.

(Svendborg, )

#12

Synes at sjælen fra haven forsvinder hvis alt er nyt.

(Svendborg , )

#15

Jeg er dybt forarget over politikernes kovending i byggesagen, hvori nedrivning af Det italienske Hus m fl kom på tale.

(Svendborg, )

#20

Vil have at Svendborg skal byde alle sejlere og andet godtfolk, velkommen med en smuk havnefront

(København K, )

#24

Jeg synes det vil være synd, at smide vores smukke kultur væk, for penges skyld.

(Svendborg, )

#28

Jeg elsker min by

(Svendborg, )

#29

Det er en katastrofe, som man i fremtiden vil fortryde

(Nyborg, )

#31

Turister fra hele verden har i de sidste mange år strømmet til alle de europæiske byer, der har bevaret deres historiske bykærner. Disse byer vil fremover være de store vindere ! P.g.a. Deres skønhed og herlighed. Det er det folk vil have !..( og her pengene havner )

(Svendborg, )

#32

Svendborgs havns historie er synlig og i høj grad med til at skabe den særlige stemning Svendborg er kendt for

(Svendborg, )

#39

Jeg holder utrolig meget af min barndomsbyen og at jeg vil passe på det dejlige miljø omkring byen incl. havnen.

(Svendborh, )

#45

jeg mener ikke at Svendborg havn skal skæmmes af høje beton byggerier og lukkede områder havnen er for alle

(Svendborg , )

#49

Jeg elsker Svendborgs havnemiljø og min svigermor har et hus i Kullinggade, så derfor kommer vi der ofte. Syntes at det vil være synd at efterligne den dårlige historie fra Nyborg.

(Skødstrup, )

#52

Jeg er stolt af vores by, jeg er stolt af at vi har værnet om de smukke bevaringsværdige historiske bygninger. Jeg er ked af at man kan ødelægge for os andre bare man har penge nok.

(Oure , )

#56

Man river ikke bevaringsværdie huse ned bare fordi man har lyst!!!!!

(Svendborg, )

#60

Svendborg skal bevare de gl. bygninger der skaber byens charme og kultur. Trist hvis alle havnebyer ligner hinanden med betonbyggeri.

(Odense, )

#61

Jeg skriver under fordi nu er grænsen nået, for hvor store dumhedder der fortsat må begås her i Svendborg.

(svendborg , )

#62

En nedrivning maa bare ikke ske. man kan vel vaere lidt kreativ for at forbinde gamle og nye bygninger og oveni tjene noget - og göre sig fortjent for Svendborg bybillede.

(svendborg, )

#64

Svendborg er min barndoms og ungdomsby, og jeg kommer der stadig. Der må gerne være udvikling, men ikke afvikling af det der gør byen til noget særligt!

(København, )

#68

Det ødelægger det maritime miljø vi netop bryster os af! Efter min mening skulle alle bygninger incl. pakhuse blive stående som "skaller" , der så kunne moderniseres indefra.

(svendborg, )

#69

Det er vigtigt at bevare vores gamle byrum. Dette er ikke København eller Århus. Det er Svendborg!

(Svendborg, )

#73

Bevaring af smukke gamle bygninger er Saa vigtig.

(London, )

#74

Hvordan kan man overhoved overveje at rive disse skønne bygninger ned nogen må være blottet for sans

(5881, )

#79

Hvor er det synd at rive disse fine og unikke bygninger ned. De har sjæl og der er miljø i området. Det kunne sagtens kombineres med nyt i samme stil.

(Svendborg , )

#80

fordi Svendborgs gamle havnefront er enestående!

(Svendborg, )

#85

Vi skal bevare det, der er særegent for Svendborgs kultur og historie.

(Svendborg, )

#87

Det er vigtigt at bevare byen og ikke tænke på snævre kapitalinteresser

(Skårup , )

#89

Ikke for at stoppe en udvikling, men for at undgå en afvikling.

(Svendborg, )

#91

Den kulturarv vi har fået, skal vi værne om og vores by er så smuk fordi den er der.

(Stenstrup, )

#97

Bevar noget af det oprindelige havnemiljø i Svendborg

(Birkende, )

#98

Jeg skriver under fordi: Svendborg er en af Danmarks ælste havnebyer og de bygninger som man har på havnen symbolisere Svendborg og burde stå der for altid!

(Stenstrup , )

#100

Jeg har født begge mine børn i byen og overvejer at flytte tilbage pga slowcity og havnen!!

(København v, )

#102

Hvis så særegne, historiske bygninger er til fals for ussel mammon, hvad bliver så det næste? Tænkte investoren sig om, kunne der netop spindes guld på den historie, der kan fortælles ved, at hele bygningsmassen bevares og området gøres tilgængelig for offentligheden.

(V. Skerninge, )

#107

Jeg ønsker at Svendborg bevarer sine unikke historiske bygninger

(Svendborg, )

#108

Jeg ønsker at bevare Svendborg havn, og den nuværende havnefront er Svendborgs vartegn, det behøver man vist ikke være Einstein for at kunne se.

(København , )

#111

Helhedsindtrykket, historien og atmosfæren er unik og uerstattelig. Og det vil slå slemme skår i den arkitektoniske æstetik at nedrive og bygge i flad, retlinet cool stil.

(Hesselager, )

#112

Jeg skriver under for at bevare en af Fyns sidste havne, uden åndløst og kedeligt glas/beton-byggeri.

(Svendborg, )

#114

,eg ikke ønsker svendborg som en betonklods

(Svendborg, )

#115

Hver sommer nyder vi at sejle til Svendborg. Byen er noget helt særligt, da området med de gamle bygninger er helt unikt. Det vil være galimatias at rive bygninger væk i dette område.

(København, )

#116

Bevar en aktiv Svendborg havn, dens nære omgivelser OG dens historie omkring disse. Det er enestående i Danmark

(Roskilde, )

#117

Det er et enestående, bevaringsværdigt miljø, som efterhånden er et sjældent syn i de gamle danske havnebyer.

(Roskilde, )

#119

Af indlysende grunde!

(Svendborg, )

#129

Jeg besøger ofte Svendborg og sætter uendelig stor pris på det smukke havnemiljø

(København, )

#132

hvorfor ødelægge den smukkeste havn med et totalt ideforladt forslag? Jeg anerkender, at der kan være grundlag for fornyelse/forskønnelse, med gør det dog med respekt for den maritime stemning.
Sejlere fra nær og fjern vil finde andre havne at lægge til i, såfremt den hyggelige havnestemning forsvinder.

(Lystrup, )

#133

Kulturarv er vigtigere end penge

(Vester Skerninge, )

#136

Haven er Svendborgs ansigt mod vandet. Området er utrolig smuk som den er.

(Svendborg , )

#138

Jeg skriver under, fordi jeg ganske enkelt vil have, at hele havneproblematikken skal være en del af den kommunale valgkamp og at der mindst skal gå en valgperiode mere inden der kan gøres noget blivende på havneområdet. Det vil sige, at der først kan gøres noget blivende efter næste kommunalvalg i 2021.

(Vester Skerninge, )

#140

jeg skriver under, fordi det er det rigtige at gøre!

(Svendborg, )

#143

Det er et destruktivt indgreb for havnens front

(Humble, )

#146

Jeg mener havnen skal bevares!

(Svendborg , )

#149

Jeg skriver under, fordi jeg mener det er en KÆMPE fejltagelse at rive villa'en og Målerhuset ned!

(Svendborg, )

#150

Synes det er vigtigt at bevare de bygninger som har status som bevaringsværdige og så skal de ikke rives ned fordi en mand vifter med penge så slækkes der på hvad der er regler

(Svendborg , )

#151

Kommer en del på havnen og i byen, sejler bl.a. Fyn rundt så derfor. . .

(København K., )

#155

Det siger sig selv. Jeg vil gerne have vores havn forbliver en hyggelig og attraktiv seværdighed og gerne med erhverv og lidt boliger, hvor alle må komme. Man behøver ikke rive alt ned der har historisk interesse og værdi for os og turisterne. Vores by bliver kedelig til sidst

(Svendborg, )

#159

forslaget er grimt. Ligner bygninger fra Frederikshavn

(5900 Rudkøbing, )

#160

Fordi det er af stor vigtighed for vores by at bevare smukke gamle bygninger også selvom de nye bliver nok så smukke. Det er historie og det er vigtigt for os og Svendborgs fremtidige indbyggere. Lad ikke stærke pengefolk bestemme vores fremtid!

(5762, )

#162

Lad havnen være!!! Der er nok af havneområder i DK der er ødelagt af store byggerier, fmtl. opført af pengestærke mænd. Og at bøje reglerne her er utilstedeligt.

(Svendborg, )

#163

De bygninger SKAL bevares, uanset hvor mange penge han kommer med. Det er jo Svendborgs varetegn, de bygninger skal bare fredes.

(Svendborg, )

#166

Intet mindre end en katastrofe, hvis disse smukke bygninger skulle jævnes med jorden

(Svendborg, )

#167

Havnen skal forblive for folket - ikke kun for de som har råd

(Skårup, )

#174

Det er borgernes stemme der skal i høring, før beslutningen kan tages af Byrådet.

(Svendborg, )

#178

I protest mod nedrivning af den Italienske villa og Målerhuuset.

(Svendborg, )

#180

Jeg arbejder til dagligt med bygningsbevaring og -udvikling og vil gerne foreslå at bystyret læser rapporter som Realdanias "Værdien af bygningsarven" og 'Vores fælles skatkammer", som peger på den håndgribelige, socio-økonomiske værdi af bygningsarv i en urban komtekst. De huse, man vil rive ned, kan godt tages med i en videre udvikling af området. Det kræver vilje og kreativitet. Se potentialet og tænk jer nu godt om! Det er desuden ikke for ingenting at husene har en høj bevaringsværdi. De nævnte rapporter kan downloades her: https://realdania.dk/samlet-projektliste/analyse-af-bygningsarvens-vaerdi/nyheder/vaerdien-af-bygningsarven_04032015

(Humlebæk, )

#184

Havnefronten er byens signatur og en væsentlig del af byens identitet. Ændringer skal ikke alene afgøres af folk med penge og politikere.

(Svendborg, )

#186

Fordi jeg ikke ønsker at Svendborg Havn skal komme til at ligne Odense, Nyborg o.a. lignende havne.

(Svendborg, )

#187

For at bevare en pæn skyline og sikre offentlighedens adgang til kysten.

(Nyborg , )

#188

Svendborgs unikke havnemiljø skal bevares, ikke ødelægges og skæmmes af moderne byggeri.

(Svendborg, )

#194

Har et nært forhold til byen Svendborg og min store omgangskreds dernede. Det smukke havneområde fyldt med historie og liv, har ingen gavn af moderne bygningsværker mm.
Lad nu de smukke gamle bygninger stå og find måder hvorpå de kan indgå i en evt modernisering..

(Kolding, )

#199

Jeg skriver under fordi, at for hver gang jeg vender tilbage til min ungdoms vidunderlige Svendborg, så er den blevet fattigere på charme og særkende.

(3400 Hillerød, )