NEJ til 28 elever i klasserne (Skovlunde Skole)

Kommentarer

#1

medlem af skolebestyrelsen

(Skovlunde, 2017-02-06)

#2

medlem af skolebestyrelsen

(Skovlunde, 2017-02-06)

#4

28børn giver mere støj i klasserne, og pladsforholdene i lokalerne er ikke optimale til så mange elever! Desuden giver det større udfordringer til teamet af lærer ift at rumme børnenes forskellige behov og kunne give differentieret undervisning. Skaber så store klasser trivsel hos elever og lærer?!

(Skovlunde, 2017-02-06)

#6

28.... det er jo heeelt galt, tænk om dem der tager denne beslutning vil bryde sig om at dele kontor med 27 andre..... I think not...
28 på samme kontor der alle skal indordne sig alle de andres særheder, snakken, og dermed måde at indlære nye ting... den beslutning er jo på ingen måde "færdigbagt" , men desværre et tegn på besparelser der på ingen måde er en fordel for de stakkels børn der tilmed også nu skal tilbringe MEGET længere tid i skolen. Pyha... tænk over det, for børnenes skyld.

(Skovlunde, 2017-02-06)

#8

Min mindste datter skal starte i skole til sommer og vil ikke kunne rumme at der er så mange børn i en klasse

(Skovlunde, 2017-02-06)

#9

Jeg mener det er uforsvarligt med op til 28 børn i en klasse. Det går ud over indlæringen og børnene.

Herudover giver det absolut ingen flexibilitet i forhold til tilflyttere og dem forventer vi at få i Skovlunde, som har været præget af guldbryllupskvartere, men hvor der nu er udskiftning i forhold til tilflyttende pengestærke børnefamilier med brug for en attraktiv skole. Uden flexibilitet spår jeg, at der indenfor få år skal oprettes 1 ekstra klasse ved at opsplitte de øvrige på ny og uden mulighed for at flytte børn mellem de to skoler. Så vil der komme en skæv klassefordeling mellem de to skoler.

(Skovlunde, 2017-02-06)

#13

Jeg skriver under fordi, vores børn skal have de bedste muligheder, og det får man IKKE ved at alle 28 elever samnen i en klasse.
Ikke alene er lokalerne ikke opgraderet til det, mangler ventilation og andre basale funktioner, og derudover skal der også tænkes på de dygtige lærer, som der ikke skal drives hårdere rovdrift på end tilfældet er idag.
Jeg håber og forventer at dette forrykte forslag vil blive taget af bordet igen.

(Skovlunde, 2017-02-06)

#16

Medlem af skolebestyrelsen

(Skovlunde, 2017-02-06)

#22

Man skal skabe de beste muligheder for børnene og de voksne omkring dem på skolen. Det gør man ikke ved at lave store klasser, men ved at lave klasser mellem 20-23 børn. Det er evidens for dette og skal tilbydes vores børn. Jeg arbejder selv i indskolingen på Kildegårdskolen/ Herlev og jeg acceptere på ingen måde, at man i Ballerup tænker i besparelser, når det handler om børns læringsmiljøer. De 500.000 det koster at lave en ekstra klasse, skal findes andre steder. Prøv at tage lidt fra de rige pensionister i byen, så vi bevarer det gode læringsmiljø i Folkeskolen.

(Skovlunde, 2017-02-06)

#23

Fordi jeg bor i Skovlunde og er bekymret for mine kommende børn, når de skal gå i folkeskole i Skovlunde

(Skovlunde, 2017-02-06)

#24

Jeg har en datter i en af de kommende klasser, som bestemt ikke har brug for så mange elever i en klasse.

(Skovlunde, 2017-02-06)

#25

Ikke kun for børnenes skyld men også for undervisernes skyld - at skulle gå hjem dagligt med dårlig samvittighed dagligt fordi man ikke er klar over om man nåede hele vejen rundt til alle. For mange bliver tabt og overset i processen.

(2740, 2017-02-06)

#28

Da jeg ikke synes 28 elever i en klasse skaber et godt læringsmiljø, samt at lokalerne på Skovlunde Nord efter min mening er for små til så mange elever.

(Skovlunde, 2017-02-06)

#31

You simply can not provide decent level of education and the necessary attention to 28 pupils in one class. Forget your ambitions on 'trivelse' and good ranking on the national education level when classes are so big! And please... go and walk around in some of the classrooms- there is simply no space! I wonder if you can fulfill the legal requirements put on that if you keep your decision!

(Skovlunde, 2017-02-06)

#32

Synes 28 elever er for meget og mener det vil svække det faglige niveau og tabe de svage børn i undervisningen

(Skovlunde, 2017-02-06)

#39

28 elever er for meget, 20 er mere passende, specielt i indskolingen.

(Skovlunde, 2017-02-06)

#42

Fordi min egen datter skal gå der , og det dælme mange elever at holde styr på plus at de jo også helst lære noget ALLE sammen . Dem der der har svært ved at lærer kan let bliver overset.

(Skovlunde, 2017-02-07)

#43

Min søn skal starte på Skovlunde skole efter sommerferien. 27-28 børn i klassen er alt for mange børn til at sikre en god undervisning.

(Skovlunde, 2017-02-07)

#44

Min datter skal starte til sommer.. og jeg har gennem det sidste stykke tid gået og sprugt flere som har børn på skovlundeskole om hvor mange de er i klasserne og blev fortrøstningsfuld da alle jeg har spurgt har sagt de var omk 20-23elever.. 28 elever i en klasse er alt for meget! Jeg forstå godt hvorfor mange vælger alternativer til folkeskolen, måske det er det vi alle skal?

(Skovlunde, 2017-02-07)

#49

Børnenes indlæring er vigtigere end økonomiske hensyn. Hvis vi taber for mange børn i skolen vil dette ramme kommunen som en boomerang når de som unge ikke tager en uddannelse

(Skovlunde , 2017-02-07)

#50

Jeg selv har oplevet hvilket kaos så mange elever giver. Når en lærer pludselig ikke er nok, så to lærere og to pædagoger i en klasse, så tænker jeg på arbejdets miljøet for de stakkels lærer.

(Skovlunde, 2017-02-07)

#55

Jeg skriver under fordi mit barn starter i de omdiskuterede klasser

(Skovlunde, 2017-02-07)

#57

Fordi min søn skal starte på skolen og skal have en god start som særlig sentisiv

(Skovlunde , 2017-02-07)

#60

Jeg synes det er alt for mange børn i hver klasse

(Skovlunde, 2017-02-07)

#71

Jeg har igennem 27 år været lærer og ved noget om, hvad en klassekvotient på 28 elever gør for indlæringen og klassemiljøet.

(Skovlunde, 2017-02-07)

#73

Min søn skal starte i 0.klasse til sommer og jeg mener bestemt ikke at klasser med op til 28 elever er godt for hverken miljøet i klassen (luftforhold, bevægelsesmuligheder mm) samt læringsmuligheder (uro, hensynet til inklusion mm). Jeg forstår simpelthen ikke at det er vores børn der skal spares på, det er jo dem der er grundstenen i vores fremtidige samfund.

(Skovlunde, 2017-02-07)

#74

Jeg mener bestemt ikke at 28 elever i klassen giver et godt indlæringsmiljø...!

(Skovlunde, 2017-02-07)

#75

Jeg syntes ikke der skal være op til 28 i én klasse

(Skovlunde , 2017-02-07)

#77

Jeg er enig i skolebestyrelsen argumenter

(Skovlunde, 2017-02-07)

#84

Mit barn skal starte i 0. Klasse til sommer. Jeg synes det er grotesk at hun pga økonomiske hensyn skal gå i en klasse på 27-28 elever. Jeg har aldrig hørt nogen sige at det på nogen måde er optimalt for læring, indeklima eller noget andet. Jeg håber krafrigt I vil acceptere klasser på 22-23 elever.

(Skovlunde, 2017-02-07)

#93

Der skal ikke gå 28 elever i en klasse, dette er ikke optimalt for undervisningen af den enkelte elev eller klimaet.

(Skovlunde, 2017-02-07)

#94

Jeg er selv forældre til et barn på skovlunde nord og det er under al kritik at lave klasser med op til 28 børn. Det er tydeligt at dem der har taget disse beslutninger ikke selv har børn i de mindre klasser.

(Skovlunde , 2017-02-07)

#98

Begrundelser er meget godt formuleret allerede. Tilslutter mig det der allerede er skrevet

(Skovlunde, 2017-02-07)

#100

Jeg skriver under fordi 27-28 børn i en klasse er urimeligt for både børn og lærere

(Skovlunde, 2017-02-07)

#101

Fordi kvaliteten af undervisningen forringes kraftigt. Prøv at gå ind i en 0. Klasse med 28 børn på 5-6 år med 1 lærer- ville nødigt være hverken barn eller lærer i sådan en time.

(Skovlunde, 2017-02-07)

#103

Fordi jeg ønsker mindre elever i klasserne.. Nej til store klasser...

(Skovlunde, 2017-02-07)

#112

Jeg mener det er uforsvarligt med op til 28 børn i en klasse.

(2740, 2017-02-07)

#114

Jeg har altid troet, at Ballerup var en meget social og menneskelig kommune. Jeg håber, at kommunen vil prioritere vores allerkæreste børns fremtid højt. Mange elever vil ikke trives i de store klasser, hverken fagligt eller personligt. Jeg beder Børne og Skole udvalget nøje genoverveje deres beslutning!

(Skovlunde, 2017-02-07)

#120

28 børn giver mere støj i klasserne og pladsforholdene i lokalerne er ikke optimale til så mange elever! Det giver næppe plads til inklusion, som Ballerup kommune ellers er så stolte af, at de efter deres egen mening, er gode til. Skaber så store klasser trivsel hos elever og lærer? NEJ!

(Skovlunde, 2017-02-07)

#121

min søn skal starte i 0. klasse efter sommerferien. færre børn i klassen betyder mere tid til den enkelte.

(Rødovre, 2017-02-07)

#122

Camilla Blankenborg

(Skovlunde 2740, 2017-02-07)

#132

min datter skal gå i skole i skovlunde! I min egen folkeskole var vi 28 hvilket var katastrofalt!!!! Det var helt normalt at det ikke var alle der fik hjælp.. til stor frustration blandt eleverne!!!

(Skovlunde, 2017-02-07)

#137

Det er en skandale den måde man rationalisere på bekostning af at de nye skoleelevers skolegang

(Skovlunde, 2017-02-07)

#141

Åbenlyse, at det ikke er rimeligt at pakke så mange børn ind i én klasse.

(Skovlunde , 2017-02-07)

#151

Ud over alle de menneskelige udfordringer det giver med mange børn i en klasse, så er lokalerne på Syd skolen slet ikke egnet til så store klasser - lange skoledage kombineret med små lokaler, manglende akustik regulering og dårlige møbler, som ikke kan tilpasses det enkelte barn, så skal vi opleve vores børn komme hjem med hovedpine på grund af støj og dårligt indeklima. Det er bevist, at dårligt indeklima går ud over indlæringen - og med endnu flere børn i små lokaler bliver det bestemt ikke bedre!!

(Skovlunde , 2017-02-07)

#152

Min søn skal starte i én af de ovennævnte klasser og jeg frygter virkelig for at han vil forsvinde fuldstændig i den store mængde af børn i hver klasse. Det her kan vi ganske enkelt ikke byde vores børn, det er deres fremtid som er på spil.

(Skovlunde , 2017-02-07)

#157

Kunne være med til at sikre det bedste arbejdsklima for lærerne og det bedste indlæringsmuligheder for de nye elever

(Skovlunde , 2017-02-07)

#159

Da jeg ikke synes der er nok plads til den enkelte elev både læringsmæssigt, men også fysisk i lokalerne. Her tænker jeg på Skovlunde Nord, da det kun er de lokaler jeg har set.

(Skovlunde, 2017-02-07)

#162

28 elever i en klasse – er en meget kedelig og bekymrende udvikling for vores kommune og samfund generelt. Vi ønsker gode og velfungerende elever som skal bringe vores samfund videre – dog vælger man at bespare det sted som er med til præge vores børn og unge allermest.
Det er her børnene skal undervises og tildeles viden – viden som skal skabe grobund for vækst senere. Vores børns skolegang er en investering og derfor skal de starte deres rejse på den bedst mulige måde. Forvente at 28 elever fungerer bedre end 22 er uforståeligt og en klar indikation om besparelse samt en nedprioritering af en målsætning om kvalitet, bedre trivsel og flere dygtige elever.

(Skovlunde, 2017-02-07)

#163

28 er for mange i en klasse...

(Skovlunde, 2017-02-07)

#164

da jeg gik i folkeskole var vi også 28 i klassen og det var alt for mange børn.

(Skovlunde, 2017-02-07)

#166

Det giver mening

(Skovlunde, 2017-02-07)

#167

Elev tal på 27 elever er ikke godt for børnenes trivsel og indlæring, det skal stoppes.

(Skovlunde, 2017-02-07)

#168

Min søn skal starte i 0. klasse til sommer. Uden ekstra tilførte ressourcer og bedre faciliteter, så bliver klasserne ikke lige så velfungerende som hvis der er færre elever.

(Skovlunde, 2017-02-07)

#170

Bedre undervisnings, udvikling og trivselsvilkår for lærere, pædagoger og ikke mindst for børnene.

(2740 Skovlunde , 2017-02-07)

#173

At 28 børn i en klasse er imod alle indlærings koncepter

(Ordrup, 2017-02-07)

#175

Store klasser giver dårligere resultater og nogle børn vil nemmere kunne blive glemt eller overset deres specielle behov.

(Skovlunde, 2017-02-07)

#177

27 eller 28 elever i klasserne er for mange og vil gøre indlæring markant vanskeligere.

(Skovlunde, 2017-02-07)

#181

Min søn stater i 0 i år

(Skovlunde, 2017-02-07)

#185

For store klasser kan påvirke elevernes læring i en forkert retning. Med store klasser, bliver der mindre tid til den enkelte elev, som i forvejen ikke får meget tid.

(København, 2017-02-08)

#187

Ønsker den bedste undervining for mine børnebørn.

(Skovlunde, 2017-02-08)

#189

Det går ud over børnene

(Skovlunde , 2017-02-08)

#191

Det går ud over børnene , der chance for st hvis lære. Ikke er opmærksom at de taber nogen allerede i de små klassetrin

(Skovlunde, 2017-02-08)

#192

Jeg skriver under fordi, det er ganske enkelt uacceptabelt at der skal være 28 elever i én klasse. Det holder bare ikke. Det giver alt for meget uro og børnene trives ikke med dette.

(Skovlunde, 2017-02-08)

#193

Børn og lærere har ikke godt at være presset så mange ind i en klasse, hverken fagligt, socialt eller fysisk!!!

(Skovlunde, 2017-02-08)

#194

Fordi jeg selv har en datter der skal starte i skole. Man bruger så mange penge på alle mulige andre poster og vælger at spare på børneområdet IGEN. Jeg fatter det simpelthen ikke.

(Skovlunde, 2017-02-08)