Nej til serviceforringelser på Frederiksbergs skoler

Jeg giver med min underskrift hermed udtryk for, at jeg er utilfreds med elementer af Frederiksberg kommunes effektiviseringsplan for budgettet 2019-2022. 

Særligt: 

Effektiviseringsforslag UU05, 

Effektiviseringsforslag UU07-1+UU07-2

og

Digitaliseringsplan 2019 ”effektiv it-drift på skolerne, it-skolebetjente”, 

der kan medføre at: 

•Der skal skæres op mod 40 lærerstillinger – primært på specialområdet (de svageste elever).

•Der bliver færre timer med uddannede lærere

•Nogle af lærerstillingerne erstattes af IT-pedeller, pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Jeg anser ovenstående punkter som problematiske, idet de samlet set resulterer i væsentlige serviceforringelser på undervisningsområdet på Frederiksberg.


Forældregruppen mod skoleforringelser på Frederiksberg    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Forældregruppen mod skoleforringelser på Frederiksberg tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...