Red bygningsværket Ringbo

Det ikoniske bygningsværk Ringbo i Bagsværd står til nedrivning inden længe, selvom eksperter har vurderet, at Ringbo sagtens kan genanvendes og ombygges til f.eks. boliger.

Fredning afvist

Bygningsværket, der er tegnet af arkitekten Hans Christian Hansen er opført i 1963, betragtes af fagfolk som et arkitektonisk mesterværk uden sidestykke i dansk arkitektur - og et fremragende eksempel på velfældsarkitektur fra efterkrigstiden. Bygningerne blev forsøgt fredet i 2014 men til trods for, at Det Særlige Bygningssyn har lavet en overbevisende fredningsindstilling, valgte Slots- og Kulturstyrelsen  at afvise den. Det skete efter klager fra både Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune, der i dag begge ejer dele af byggeriet.

Arkitektforeningen har nu taget sagen op og søsat en række initiativer for at redde Ringbo, herunder denne underskriftsindsamling, som er igangsat på opfordring af bl.a. arkitekterne Dorte Mandrup, Mogens A. Morgen, Jens Kristian Seier og Thomas Bo Jensen.

Når du giver din underskrift, er du med til at vise lokale og nationale politikere vigtigheden af at bevare Ringbo, som et stykke vigtig kulturarv og velfærdshistorie. 

Ikke mindst i en tid hvor vi ved, at bevaring, genbrug og ombygning er vejen frem i forhold til den grønne omstilling.  

Underskrifterne sendes til borgmester i Gladsaxe Kommune Trine Græse, overborgmester Sophie Hæstrop Andersen, kulturmininster Ane Halsboe-Jørgensen samt Slots- og Kulturstyrelsen. 

Om Ringbo

Ringbo, der i dag fungerer som bosted for udsatte borgere, har levet et skjult liv bag beplantning og høje hegn. Bag hegnet finder man Hans Christian Hansens s ikoniske cirkulære bygningsanlæg frå 1963, der slynger sig kantet rundt om et eventyrligt landskabeligt rum, anlagt i harmoni med bygningen. byggeriet står som et enestående og velbevaret eksempel på tidens rationalitet og ømhed.