Protest mod nedlukning af Kandidatuddannelsen i Klinisk Ernæring på Københavns Universitet

Baggrund_Facebook1.jpg
 
Underskriftindsamlingen kan skrives under af alle som vil støtte vores sag
 
Underskriftindsamlingen er vedhæftet som link i et brev til Københavns Universitets Rektor og øverste ledelse sent den 22. November 2021
 
Ligeledes er brevet med underskriftindsamlingen sendt til Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen, Social- og Ældreminister Astrid Krag, samt Sundhedsminister Magnus Heunicke
 
Der kan stadig skrives under
 
 
Brev til Københavns Universitets ledelse samt Ministerierne:
 
Brev fra Brancheforeningen Fødevarer til Medicinske Formål:
 
Brev fra Dansk Selskab for Klinisk Ernæring:
 
Artikel i Uniavisen:
 
Debatindlæg i Altinget:
 
Debatindlæg Kost og Ernæringsforbundet:
 
 
"”Det er dyrt og vanskeligt at flytte universitetsuddannelser til provinsen og at få forskerne til at flytte med. Vi undgår nok ikke at lukke nogle uddannelser. Det vil desværre også betyde, at nogle af de tilhørende forskningsmiljøer vil blive afviklet”, lød det i går fra rektor Henrik C. Wegener i en pressemeddelelse." (1)
 
Som følge af den politiske aftale om udflytning af uddannelser så har Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Københavns Universitet (KU), idag 19.11.21 sendt sin indstilling om tiltag til KU. Det indstilles bl.a. at kandidaten i Klinisk Ernæring ophører som selvstændig uddannelse. Det bliver snarest indstillet til dekanen, at der ikke optages nye studerende på uddannelsen til sommer. Allerede optagne studerende kan færdiggøre deres uddannelse. Intentionen er at der kan arbejdes med en specialisering i Klinisk Ernæring på kandiaten i Human Nutrition.
 
Vi mener, at ledelsen for NEXS og SCIENCE begår en stor fejl. Nedlægges kandidatuddannelsen i Klinisk Ernæring kan det i fremtiden få alvorlige konsekvenser for vores sundhedsvæsen, samfund og ikke mindst for vores borgere.
 
Vi er indforståede med, at der skal spares et sted. Fremfor at nedlægge den eneste uddannelse, der uddanner specialister i ernæring til den syge borger, opfordrer vi til, at der reduceres i antallet af studiepladser på uddannelsen, og at besparelsen pålægges flere kandidatuddannelser på NEXS og SCIENCE. Således vil konsekvenserne af den pålagte reduktion i antallet af studerende fordeles mere jævnt.  
 
Vi har et samfund, hvor sygdom eksploderer og forskningen indenfor klinisk ernæring på verdensplan eksploderer ligeledes. Der er masser potentiale for oprettelse af en forskningsenhed for klinisk ernæring i verdensklasse på Københavns Universitet. 
 
Kandidatuddannelsen i Klinisk Ernæring er en uddannelse af højeste kvalitet og den eneste højtspecialiserede uddannelse i klinisk ernæring i Danmark. Vores kandidater er efterspurgte i hospitalsvæsenet, kommunalt og i den private sektor. Disse aktører er afhængige af, at der fortsat bliver uddannet kandidater i Klinisk Ernæring med samme høje faglighed og specialisering som hidtil.
 
I en verden, hvor det er svært at få raske til at efterleve sundhedsanbefalinger, ender flere med at blive syge. Sygdom er en stor belastning for vores samfund og sundhedsvæsen (2). 
 
”Der findes ikke præcise beregninger for, hvor store de økonomiske omkostninger forbundet med ernæringsrisiko og underernæring i Danmark er. Baseret på udenlandske undersøgelser anslås det, at de samfundsmæssige konsekvenser af underernæring udgør op mod 10 % af de samlede offentlige sundhedsudgifter, og at underernæring koster samfundet omkring 6 mia. kr. om året.” 
Astrid Krag, Social- og ældreminister  
 
Der er stor samfundsøkonomisk gevinst at hente, hvis ernæringsindsatsen i sundhedsvæsenet forbedres (3). Vi står endvidere midt i en pandemi, hvor ernæring også har en stor betydning (4). 
 
Et menneske med kritisk sygdom er mere komplekst end et raskt menneske. Det kræver en højt specialiseret uddannelse, hvor man tilegner sig dybdegående patofysiologisk viden, at yde en ernæringsindsats af tilstrækkelig høj kvalitet til det syge menneske.
 
Vi mener ikke, at man vil kunne opretholde den høje kvalitet på kandidatuddannelsen i Klinisk Ernæring, hvis den reduceres til en specialisering under kandidatuddannelsen i Human Ernæring. Human Ernæring og Klinisk Ernæring differentierer sig markant fra hinanden. KU beskriver uddannelserne som følger:  
 
På kandidatuddannelsen i human ernæring lærer du om menneskets omsætning af næringsstoffer, kostens betydning for vækst, udvikling og velbefindende, samt at planlægge og evaluere indsatser, der kan øge sundheden i befolkningen.
 
Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring har til hovedformål på et tværvidenskabeligt grundlag at uddanne akademikere med indsigt i den humane ernæringsvidenskab og relaterede fag om ernæringens betydning for optimal funktion og helbredelse ved sygdom.
 
Vi mener, at det er universiteternes forpligtelse at sørge for at give tilbage til vores borgere for de penge, de betaler til vores sundhedssystem.  
 
Vi mener, at KU har en samfundsforpligtelse til at uddanne de bedste kandidater i Klinisk Ernæring, til at løfte den voksende opgave, som vores sundhedsvæsen står overfor. 
 
Vi mener, at KU har en samfundsforpligtelse overfor de aller sygeste og svageste borgere.  
 
Vi mener, at KU har en samfundsforpligtelse til, at forskningen inden for Klinisk Ernæring, opretholdes og udvikles, da ernæring er en væsentlig del af forebyggelse og behandling af sygdomme.  
 
Det er vores fremtidige kandidater i Klinisk Ernæring, som kan gøre en forskel på dette område og løfte opgaven.
 
Derfor mener vi at NEXS og SCIENCE skal revurdere deres beslutning.
 
Vi beder NEXS, SCIENCE og Københavns Universitets øverste ledelse om, at lade kandidatuddannelsen i Klinisk Ernæring fortsætte som selvstændig uddannelse og imødekomme besparelserne med at reducere studiepladserne på samtlige kandidatuddannelser i en mere jævn fordeling. 
 
 
I spidsen for Cand.Scient'er i Klinisk Ernæring, 
 
Maria Edwards
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, BSc Fødevarer og Ernæring
Kursusansvarlig og underviser på Kandidaten i Klinisk Ernæring
Adjunktvikar og Videnskabelig Assistent
Institut for Idræt og Ernæring
Københavns Universitet
 
Sine Højlund Christensen
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Kursusansvarlig og underviser på Kandidaten i Klinisk Ernæring
Adjunktvikar og Videnskabelig Assistent
Institut for Idræt og Ernæring
Københavns Universitet
 
Mahsa Jalili
Adjunkt Klinisk Ernæring, PhD
Institut for Idræt og Ernæring
Københavns Universitet
 
 
Universitet
 
Anna Melin
Docent, Biträdande Prefekt
Institutionen för idrottsvetenskap
Fakulteten för samhällsvetenskap
Linnéuniversitetet, Sverige
Tidligere Adjunkt på Institut for Idræt og Ernæring
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring (NEXS 2010)
PhD (NEXS 2015)
Leg dietist i Sverige och DK
 
 
Industrien 
 
Dutch Medical Food (skriver under som virksomhed – Negar Smeets Esmailzadeh) 
 
Negar Smeets Esmailzadeh
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring
Vice President Global Marketing and Sales, Board Member
Dutch Medical Food
Holland 
 
Lene Holm Jakobsen
PhD, Cand.scient. i Klinisk Ernæring (år 2005), Klinisk Diætist
Associate Director
Genmab A/S 
 
Grith Møller
PhD, Cand.scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Senior Medical Writer
Novo Nordisk
Tidligere Adjunkt på Institut for Idræt og Ernæring
 
Signe Braband Jensen  
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, BSc Biologi
Medical Affairs Manager
Nutricia DK 
 
Henriette Lynge Thomsen 
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, BSc Fødevarer og Ernæring
Brand Manager & Medical Affairs Manager
Pediatrics 
Nutricia 
 
Michala Bagge Hansen 
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Quality Manager DK/NO
Danone 
 
Katrine Lentz
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, BSc Fødevarer og Ernæring
Produktspecialist
Nutricia
 
Line Graser Jensen
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Produktchef
Fresenius Kabi
 
Danni Hvidtfeldt
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Isolator filling chemist
Novo Nordisk  
 
Stine Kjørup Andersen
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, BSc Fødevarer og Ernæring
Product Development Coordinator 
Abacus Medicine A/S 
 
Cecilie Wienke
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Produktspecialist
Nestlé Health Science 
 
 
Regional Sundhedsvæsen 
 
Janice Sorensen
PhD, Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
LeaderClinical Research Long-Term Care & Assisted Living
Fraser Health Authority
Surrey, British Columbia, Canada 
 
 
Hospitalerne 
 
Bettina Ewers
PhD stud. Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Ernæringschef 
Steno Diabetes Center Copenhagen 
 
Malene Lyngesen 
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Leder af Enhed for Klinisk Ernæring 
Sjællands Universitetshospital Køge 
 
Malene Lyngesen 
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Leder af Enhed for Klinisk Ernæring 
Sjællands Universitetshospital Køge 
 
Tina Munk
PhD, Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Leder af Enheden af Diætister og Ernæringsforskning. EATEN
Herlev Gentofte Hospital 
 
Line Bak Josephen
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Projektleder
Steno Diabetes Center Sjælland 
 
Kirstine Guld Frederiksen
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Specialeansvarlig for Klinisk Ernæring og Uddannelsesansvarlig
Ernæringsenheden
Hospitalsenheden Vest  
 
Stine Skov Palle 
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Koordinerende Kliniks Diætist
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital   
 
 
Professionshøjskolerne 
 
Marianne Boll Kristensen
PhD, Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Lektor på Ernæring og Sundhed
Københavns Professionshøjskole
 
Takyiwa Boateng
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Adjunkt på Ernæring og sundhed
Københavns Professionshøjskole 
 
Sandra Stenholt
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Adjuntvikar
Ernæring og Sundhedsuddannelsen
Københavns Professionshøjskole  
 
 
Cand.Scient’er i Klinisk Ernæring 
 
Rikke Lundsgaard Nielsen
PhD Stud. Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Forskningsenheden Amager og Hvidovre Hospital  
 
Aino Leegaard Andersen
PhD Stud. Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Forskningsenheden Amager og Hvidovre Hospital  
 
Marie Louise Bergmann
PhD Stud. Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, BSc Molekylær Biomedicn 
Klinisk Institut
Aalborg Universitetshospital  
 
Trine Levring Wilkens 
PhD Stud. Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Institut for Idræt og Ernæring
Københavns Universitet  
 
Nikita Misella Hansen
PhD Stud. Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Nefrologisk Afdeling
Rigshospitalet
 
Randi Gammelgard Hansen
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Specialplejehjemmet Skovvang
Aarhus Kommune 
 
Mia Bundgaard Klausen
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Herlev Hospital  
 
Olivia Bornæs
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Videnskabelig Assistent
Forskningsenheden Amager og Hvidovre Hospital  
 
Kathrine Højgaard Hansen
Stud.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Egen praksis 
 
Bjørn Lundbergh
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, BSc Idræt
 
Sofie Bathum Seirup
Stud.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist 
 
Katrine Bang Andersen 
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist 
 
Helena S H Dominiak
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Videnskabelig Assistent
Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital  
 
Mie Kildevang Priergaard
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Forskningsassistent
Nykøbing F. Sygehus og Steno Diabetes Center Sjælland 
 
Trine Skjødt Knudsen
Stud.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist 
 
Tine Jørgensen
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring
Selvstændig af egen kliniks praksis med lægepartner 
Roots Clinic 
 
Signe Graungaard
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, BSc Fødevarer og Ernæring
AC medarbejder Forebyggelsesambulatoriet 
Aalborg Universitetshospital  
 
Maria Sofie Kjøller-Svarre
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Vejleder & Vagtansvarlig 
Styrelsen for Patientsikkerheds COVID-beredskab  
 
Mie Westh Christensen 
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Endokrinologisk- og Nefrologisk Afdeling 
Nordsjællands Hospital Hillerød 
 
Sarah Duncan
Klinisk Diætist og Stud.MedStud.
Cand.Scient i 2 år men skiftede til medicin.  
 
Lærke Kaae Nørgaard
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring (Dec -21), BSc Fødevarer og Ernæring 
 
Marianne Erichsen
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Klinisk Ernæringsfysiolog Valnesfjord Helsesportsenter
Norge 
 
Christiane Sophie Staxen
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, BSc Fødevarer og Ernæring 
 
Jeanette Vollerup
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, BSc BiomedicinKlinisk
Projektkoordinator CHIP sektion 2100
Rigshospitalet  
 
Sarah Damkjær Sørensen
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
BørneErnæringsEnheden
Rigshospitalet  
 
Line Hytteballe Engell
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Herlev og Gentofte Hospital  
 
Ted Koch Rasmussen
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
IT Specialist
Lenovo Danmark 
 
Gladys Mathieu
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring (Dec -21), BSc Fødevarer og Ernæring 
 
Caroline Filskov Petersen
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring (Dec -21), BSc Fødevarer og Ernæring 
 
Malene Bruun-Nielsen
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring (Dec -21), Klinisk Diætist 
 
Anna-Lisa Malene Gladvind Egeberg
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring (Dec -21), BSc Fødevarer og Ernæring 
 
Josefine Qvortrup Olsen
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Børne- og Ungeafdelingen
Holbæk Sygehus 
 
Charlotte Gylling Mortensen
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring
Lægeklinikken IOM 
 
Cecilie Meldgaard
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Enheden for Diætister og Ernæringsforskning
Herlev Gentofte Hospital  
 
Cæcilie Gamsgaard Seidel
Cand.scient. i klinisk ernæring, Klinisk Diætist
Rødovre Kommunes Sundhedscenter 
 
Ines Raben
Cand.scient. i klinisk ernæring, Klinisk Diætist
Sjællands Universitetshospital Køge   
 
Sylvia Frost Engel 
Stud.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Selvstændig 
 
Ulla Bahne
Cand.Scient. i Klinisk Ernæring, Klinisk Diætist
Familielægerne          
 
 
Referencer 

1. https://www.forskerforum.dk/aktuelt/2021/oktober/1-600-studiepladser-nedlaegges-paa-ku-parti-bag-aftale-undrer-sig

2. Kost & Ernæringsforbundet (november, 2021). Næring til et sundere Danmark – 7 forslag til at gøre ernæring til en hjørnesten i fremtidens sundhedsvæsen. Lokaliseret den 22. november 2021 på https://kost.dk/sites/default/files/2021-11/N%C3%A6ring%20til%20et%20sundere%20danmark%20final_web.pdf 

3. Gomes, F., A. Baumgartner, L. Bounoure, M. Bally, N.E. Deutz et al. (2019): Association of Nutritional Support with Clinical Outcomes among Medical Inpatients Who Are Malnourished or at Nutritional Risk: An Updated Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Network Open, Vol. 2:11, pp. 1–14. 

4. Borsche, L., B. Glauner & J. von Mendel (2021): COVID-19 Mortality Risk Correlates Inversely with Vitamin D3 Status, and a Mortality Rate Close to Zero Could Theoretically Be Achieved at 50 ng/mL 25(OH)D3: Results of a Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients, Vol. 13:10, p. 3596. 


Maria Edwards, Cand.Scient. Klinisk Ernæring, Adjunktvikar og Videnskabelig Assistent på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Maria Edwards, Cand.Scient. Klinisk Ernæring, Adjunktvikar og Videnskabelig Assistent på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...