PLATANVEJ - en grøn og sikker vej til mennesker, bus og metro

Et flertal i By- og miljøudvalget på Frederiksberg Rådhus, har den 28. oktober besluttet at åbne Platanvej op for gennemkørende bil- og bustrafik og valgt scenarie 4. For at citere kommunens egne rådgivere Gehl Architects, betyder scenarie 4 følgende:

’Fortovene bliver smallere end i dag, hvilket giver sparsom plads for fodgængere, og antallet af fodgængere forventes samtidig at øges med åbningen af metroen. Ingen plads til ophold eller cykelparkering på gaden. Gaden vil opleves som meget bildomineret med maksimering af parkering og høj trafikbelastning.’

Frederiksberg Kommune har dermed valgt at prioritere biltrafikken højere end ren luft, sundhed og et grønt Frederiksberg. Dette er ikke et enkeltstående tilfælde for Platanvej, da Kingosgade og Pile Allé (blandt mange andre veje) de sidste mange år også har lidt under ekstrem trafik og forurening. Her er beboerne og de bløde trafikanter blevet forbigået, uden at få mulighed for indflydelse på beslutningen.

Ifølge Frederiksbergstrategien side 8-9 (vedtaget af Byrådet) er det kommunens målsætning at styrke borgernes livskvalitet ved at arbejde for en sund by. Hvilket bl.a. vil sige ren luft og mindre støj. Dette skal gøres ved bl.a. at mindske luftforureningen, udlægge støjsvag asfalt og støjbeskytte boliger. Hvordan skal strategien udmøntes på Madvigs Allé, Kingosgade, Pile Allé og Platanvej?

Med min underskrift siger jeg:

  • NEJ til scenarie 4, der skaber ny hovedtrafikåre gennem Frederiksberg og mere trafik i hele området.
  • NEJ til 15.000 biler og A-busser hvert 2. minut døgnet rundt på Platanvej.
  • NEJ til smalle fortove, træfældning og ekspropiation af forhaver på Platanvej.
  • JA til et grønnere Frederiksberg og en grønnere Platanvej med trafikregulering samt plads til fodgængere, cyklister og offentlig transport.

På Platanvej håber vi, der kan findes en løsning, som er i harmoni med kommunens strategier for en sund og grøn by. Vi håber, at der kan findes en løsning for den gennemkørende trafik, som ikke blot er god for biler, mens den eksproprierer grønne forhaver, skaber utryghed for vores ældre naboer og nedprioriterer fodgængere og cyklister til metroen.

Derudover, håber vi at Platanvej kan blive et pilotprojekt for fremtidige projekter på veje som Kingosgade, Pile Allé, Madvigs Allé, Alhambravej, Bülowsvej m.fl. hvor beboerne og de bløde trafikanter bliver prioriteret og man skaber byer og rum for mennesker.

__

Hvis man er interesseret i at følge med eller komme med konstruktive kommentarer, er her et link til "Platankvarterets Miljø" på Facebook og et debatindlæg på MinBy med et opråb til politikerne:

Link til Facebook gruppen "Platankvarterets Miljø"

DEBAT: Opråb til politikerne om Platanvej

 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Zara Adler tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...