Petition for Anne Mette Kildegaard Larsen

(English below)

Til nuværende og tidligere studerende på PBA Smykker, Teknologi og Business, KEA

Vi er studerende på professionsbacheloren Smykker, Teknologi og Business på Københavns Erhvervsakademi, og vi er havnet i den ulykkelige situation, at vores fantastiske underviser Anne Mette Kildegaard Larsen er blevet fyret. Dette er sket, fordi hun ikke har afsluttet sin lektorbedømmelse.

Vi er meget fortvivlede over at skulle miste hende, da hun er et stort aktiv på uddannelsen, som hun har været med til at bygge op og forme gennem de sidste 6 år.

Anne Mette er meget vellidt, og hun er dybt engageret i os studerende, både imens vi går på uddannelsen, men også efterfølgende i vores professionelle liv. Hun følger med i, hvordan det går os, og hun støtter op om os. Hun er passioneret omkring branchen, og hun deler ofte relevante artikler og jobopslag med os. Nogle gange kan man næsten blive i tvivl om, om hun nogensinde holder fri.

Hun er desuden en dygtig underviser, som formår at forklare teori og praksis, så alle kan forstå det, og man er ikke i tvivl om, at hun virkelig kan sit stof.   Vi står tilbage og føler os fuldstændig uforstående overfor, hvordan en formalitet omkring et krav til forskning skal betyde, at vi mister Anne Mette som underviser, og vi kan slet ikke forestille os, hvor meget vi vil komme til at mangle hende på uddannelsen.

Men hvorfor skal det være sådan? Hvorfor betyder det arbejde og engagement, man har lagt hver dag igennem de sidste 6 år ikke mere end en enkelt eksamen? Hvorfor vægter studerende og kollegaers ord ikke tungere? Det håber vi, at de kan komme til. Derfor har vi lavet denne underskriftsindsamling i håbet om, at den helt urimelige beslutning, om at Anne Mette skulle fyres, måske kan omstødes.

Med venlig hilsen

De studerende,

PBA Smykker, Teknologi og Business

 

English

To current and former students at PBA Jewellery, Technology and Business, KEA

We are bachelor students at Jewellery, Technology and Business at Copenhagen School of Design and Technology, and we have found ourselves in this unfortunate situation where one of our fantastic teaches Anne Mette Kildegaard Larsen has been fired. This has happened because she has not completed her lector assessment.

It has filled us with despair and sadness that we are losing her since she is a great asset to this education, an education she has helped build and shape through the last 6 years.

Anne Mette is liked by everyone and she is deeply committed to us students, both while we are in this education but also afterwards in our professional lives. She keeps track on how we are doing and she supports us. She is passionate about the business and she often shares relevant articles and job postings with us. Sometimes it makes you wonder if she ever takes a day off.

Moreover, she is a talented teacher who manages to explain theory and praxis in a way so everyone can understand it, and there is no doubt, she really knows what she is teaching.   We are left trying to comprehend how a formality like a requirement for research means that we are now losing Anne Mette as a teacher, and we can hardly imagine how much we are going to miss her at this education.

But why does it have to be like this? Why does the work and commitment you have put in for the last 6 years not mean more than one exam? Why does the words of students and colleagues not mean more? We are hoping that they could. That is why we have created this petition, hoping that the unreasonable decision to fire Anne Mette could be overturned.

Sincerely,

The Students,

PBA Jewellery, Technology and Business