Øremærkede midler tilbage til fødegangen! I Jordemødrenes sko!

 

I finanslovsaftalen for 2015 afsatte den tidligere regering 260 millioner kroner over fire år, øremærket til et løft af kvaliteten på de hårdt pressede fødeafdelinger. I den nuværende regerings finanslovsforslag er disse midler fjernet igen fra år 2016 og fremefter. Gravide og jordemødre blev dermed med et trylleslag snydt for 75 millioner kroner årligt.

Gravide og jordemødre blev snydt for;
- Øremærkede midler, som skulle sikre ro og bedre tid på fødegangene.
- Øremærkede midler, som skulle sikre tryghed hos de gravide.
- Øremærkede midler, som skulle bringe svangreomsorgen op på et niveau, som svarede til Sundhedsstyrelsens egne anbefalinger.
- Øremærkede midler som skulle afhjælpe konsekvenserne af, at behandlingen på fødeafdelingerne er blevet mere kompleks, opgaverne er blevet flere og kravene om dokumentation er vokset.
- Øremærkede midler, som skulle sikre jordemødrenes lyst og mulighed for at være jordemødre.
- Øremærkede midler, som skulle sikre jordemoderfagligheden.

 

https://youtu.be/L4tNqbJHrFY