Nej til højhus i Hvidovre Nord Kløverprisvej/Hvidovrevej, lokalplan 147 og tillæg 13 til Kommuneplan 2016

Hvidovre kommune har allerede i oktober 2019 fået et forslag fra en ejendomsinvestor som består af fagforeninger, på nedrivning af private villaer, en etagebolig med ejerlejligheder og gourmet restauranten Ar`tikok og nedrivning af et Aldi supermarked tæt på Hvidovre station og samtidig opførelse af etageboliger på 7 etager og et højhus på 15 etager. En eventuel vedtagelse af tillæg 13 til kommuneplan 2016 og lokalplansforslag 147, vil betyde, at kommunen kan gennemføre et både ekstremt indgribende og markant projekt, som kommunen ikke har ønsket, at drøfte med borgerne forinden fremsendelse i høring og som ifølge alle eksperter i byplanlægning og indretning af byrum, vil betyde at byrummet omkring Kløverprisvej/Hvidovrevej og Hvidovre Station, pladsen foran Hvidovre C, bliver tomt, skyggefuldt, meget blæsende og at ingen har lyst til, at opholde sig i området. Herudover vil mange villaejere i området få indbliksgener og værdien af deres ejendom vil blive forringet, når man pludselig tillader en byggehøjde forøges fra 3 til 15 etager. Beboere på Vojensvej vil få skyggegener og yderligere ekko støj fra jernbanen, hvis en så høj bebyggelse etableres. Ekstra forurening af tafik og øget trafik, samt et projekt som overstiger alle støjgrænser både fra jernbane og trafik. Det siger sig selv, at et højhus på 15 etager og etageboliger på 7 etager vil ødelægge byrummet, hvor man hidtil højst har kunnet bygge op til 3 etager. Kommunen har "puttet" projektet på rådhuset i 1½ år, uden at forlægge det for borgerne, kommunen har "snydt" i deres planstrategi 2019, ved at indskrive en tekst om bebyggelse af området op til 15 etager, efter afholdt borgermøde/høringsfrist. Projektet er et glansbillede som giver marginalt flere boliger i Hvidovre kommune, alligevel vil man påtvinge alle af de nuværende beboere, som har købt deres ejendomme for mange millioner kr. i villakvarterer som støder op til byggegrunden øget trafik- forurening- skyggegener- vindturbulens- og endelig en risiko for at, kommunen skal ekspropiere privat ejendom for gennemførelse af projektet. Ved din underskrift erklærer du dig enig i indsigelse mod projektet, at både tillæg nr. 13 til kommuneplanen og forslag til ny lokalplan nr. 147 trækkes tilbage/stilles i bero, med henblik på en revurdering af projektet i samråd med borgerne og eksperter i byplanlægning, om byggehøjde og fortætning af områdets bebyggelse.