Nej til et nyt hold på socialrådgiver uddannelsen!

 

Skolens ledelse har besluttet at der pr. 1. september 2012 skal optages 4 hold socialrådgiver studerende. Det betyder at der optages ca. 132 studerende på det nye semester.

Som studerende er jeg meget imod denne beslutning. Der er efter min mening ikke belæg for at optage flere studerende i UCLs område der dækker fra Vejle, Fredericia området og hele fyn.

Det er i forvejen meget svært at skaffe de nødvendige praktikpladser til 99 studerende, og problemmet vil eksplodere fuldstændig ukontrollerbart.

Ligeledes vil jeg have lov til at sætte spørgsmålstegn ved om fagligheden og det krævede niveau iblandt de studerende kan opretholdes. Når der optages flere studerende vil der komme flere umotiverede studerende, flere studerende med et for lavt niveau, og flere studerende der bruger uddannelsen som en SU parkeringsplads imens de venter på at komme ind på deres drømmeuddannelse.

Udover dette er der naturligvis pladsproblemmerne. Vi har ingen forelæsningslokaler der kan rumme 132 studerende!

 

Er der arbejde til flere og flere ny uddannede socialrådgivere ?

Lidt info fra FTF-A (arbejdsløshedskassen for socialrådgivere)

Der lige nu er 600 ledige socialrådgivere på landsbasis. For region syddanmark er der 159 ledige og 93 dimittender.

 


Sig nej til denne uigennemtænkte beslutning hvor de studerende på skolen ikke er blevet hørt. Selv i studierådet er vi ikke blevet orienteret selvom dette jo påvirker de studerendes hverdag i høj grad!

Tak for din underskrift!


Roar Mohammed Johansen    Kontakt forfatteren af dette andragende