Nej til et moderne kontanthjælpsloft

Venstre regeringen fremlagde fredag den 2. oktober 2015 deres forslag til et moderne kontanthjælpsloft, som vil nedsætte rådighedsbeløbet for folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp & integrationsydelse.

 

Jeg skriver under i protest imod denne nedsættelse, som vil:

  • indføre et loft over kontanthjælp, udddannelseshjælp & integrationsydelse

    • fjerne boligstøtten for gifte / samlevende

    • reducere den særlige støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 for alle


  • indføre en 225 timers regel om arbejde for alle undtagen folk med begrænset arbejdsevne


  • afskaffe retten til 5 ugers ferie for kontanthjælpsmodtagere

 

Jeg finder det især bekymrende, da det kan føre til at flere kan miste deres bolig. At børn på grund af dette kan mister kontakten til deres kammerater på grund af flytning. Dette er ikke til gavn for deres skolegang eller trivsel i det hele taget.

 

Problemet er ikke, at folk er på kontanthjælp. Men at der ikke er arbejde til den enkelte.

 

At gøre folk fattigere gavner hverken den enkelte, børnene eller samfundet.

 

Tværtimod kan dette i længden føre til at flere kommer længere væk fra arbejdsmarkedet.

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kunne den 2. oktober 2015 fortælle, at 120.000 kontanthjælpsmodtagere i dag ikke er er jobparate. At indføre et kontanthjælpsloft for hele denne gruppe vil kun føre til, at flere kan risikere både hjem samt stress på grund problemer med økonomien.

 

At man den 5. i måneden kun får endnu mindre at leve for betyder altså ikke, at flere kommer i arbejde.

 

Det fører kun til at flere bliver fattigere.

 

Derfor vil jeg gerne opfordre til at forslaget om kontanthjælpsloftet bliver trukket tilbage.

 

Oprettet af:

 

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle

formand

 


Flemming Leer Jakobsen    Kontakt forfatteren af dette andragende