Nej tak til biogasanlæg ved Snævre, 4420 Regstrup

Holbæk kommunen er gået i gang med at planlægge opførelsen af et stort biogasanlæg. Tilbuddet kommer fra Nature Energy der sammen med Sjallandske Leverandører (landmænd på Sjællang) vil investere 200 mio i et anlæg der kan håndtere 500.000 tons biomasse. Danmarks og Verdens største anlæg er netop åbnet ved Korskro og det kan håndtere 700.000 tons)
Holbæk kommune får ikke del i et evt. overskud. Staten yder betydelige tilskud til biogas.
Nature Energy mener at skulle oprette 15 stillinger inkl. chauførere.
Et biogasanlæg er et anlæg, der gennem gylle, dybstrøelse, husholdningsaffald, slagteri- og industriaffald mv producerer biogas. Biomassen bliver fragtet med lastvogne til og fra anlægget.
For nogle mennesker kan det, at bo i nærheden af et biogasanlæg, betyde belastninger i form af øget tung trafik, støjgener og lugtgener. Derudover forudsiger nogle ejendomsmæglere at opførelse af et biogasanlæg kan betyde en markant værdiforringelse af boliger i nærområdet. Andre frygter stor miljøbelastning og ødelæggelse af landskabet.
Derfor er den rigtige placering af så stort et industrianlæg altafgørende for vores samfund!
Og det er ikke ved Snævre i området mellem Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse og Snævre.
Det er tæt på lokalbefolkningen, tæt på 3 skoler 2 institutioner, tæt på idrætsforening og mange udendørs fodboldbaner, der hvor der er særlig godt drikkevand, men samtidig nitratfølsomt område, og kun 300 meter til nærmeste nabo.
Hvis du ikke allerede har gjort det, så skriv under på at du ikke ønsker dette anlæg placeret her! Foreløbig har vi flere hundrede underskrifter på papir!


Helene Geisler, Janni Mass, Lone Plovstrup, Trine Høiberg, Hanne Gurresø    Kontakt forfatteren af dette andragende