Nej tak til Aalborg kommunes budget forslag 2016

Byrådet i Aalborg kommune fremlagde i sidste uge deres forslag til budget 2016. Der peges desværre på nedskæringer på daginstitutions- og DUS-området. Helt konkret betyder det, at institutioner med tilknyttet special gruppe efter servicelovens paragraf 32 mister 15 timer/uge. Disse besparelser på dette område står i skærende kontrast til at Aalborg Kommune har et mål om, at der arbejdes i og med inkluderende fællesskaber. Det pædagogiske arbejde med inkluderende fællesskab kræver ressourcer for at målene opnås til gavn for børnene.

Vær med til at sige "Nej Tak" til Aalborg kommunes budget forslag...