Mod Administrationen i Egedal Kommunes forslag om færre skoler

På Egedal Kommunes hjemmeside står følgende.....

Politikere skal drøfte forslag om færre skoler

Politikerne i Egedal skal i denne måned drøfte et administrativt forslag om at lukke fem ud af 13 skolebygninger de næste to år. Forslaget går ud på at skabe en helt ny skolestruktur med fire store skoledistrikter, hvor der bliver råd til at give eleverne en endnu bedre undervisning.
Frederik Roed|01-11-2012

'Mere undervisning - færre mursten'.
Sådan lyder det overordnede visionsforslag for en ny skolestruktur i Egedal Kommune, der hvert år vil frigive omkring 20 millioner kroner til bedre og mere differentieret undervisning.

Foreløbigt er der tale om et administrativt forslag, som først Skoleudvalget og siden Kommunalbestyrelsen skal drøfte i denne måned, før et forslag til ny skolestruktur kan sendes ud til høring den 28. november.

Baggrunden for forslaget er en rapport fra konsulentvirksomheden Brøndum & Fliess, som skolelederne, skolebestyrelserne og de faglige organisationer har været involveret i arbejdet med.

Rapporten opstiller en række scenarier for, hvordan Egedal Kommune kan udnytte de faglige og økonomiske ressourcer bedre ved at nedlægge en række skoler og samle undervisningen på færre, men større skoledistrikter.

Rapportens anvisninger er baseret på en detaljeret og lokalforankret befolkningsprognose, der viser, at elevtallet i Egedal Kommune vil falde betydeligt de kommende 10 år. Det betyder, at mange klasser på de nuværende 12 skoler i fremtiden enten vil være overfyldte eller halvtomme - hvilket ikke er hverken fagligt eller økonomisk holdbart.
I en ny skolestruktur med fire store skoledistrikter vil klassekvotienten stige fra gennemsnitligt 22,4 elever i 2011/12 til 24,6 elever i 2015/16.

Gevinster ved få store distriktsskoler:

  • Flere penge til differentieret undervisning, der i højere grad inkluderer og styrker både fagligt stærke og svage elever.
  • Mulighed for at 95 procent af eleverne får en ungdomsuddannelse.
  • Stærkere og mere fleksible faglige miljøer for både elever, lærere og pædagoger.

Det administrative forslag lægger op til, at Egedal Kommune den 31. juli formelt set nedlægger alle de nuværende 12 skoler og i stedet opretter fire mere ressourcestærke distriktsskoler, der i løbet af to år skal rumme otte skolebygninger geografisk fordelt i Ølstykke, Stenløse, Ganløse og Smørum.

Forslag til fire nye skoledistrikter:

Distriktsskole 1
Lærkeskolen, 0.-9. klasse
Veksø Skole, lukkes 31. juli 2013
Bækkegårdsskolen, 7.-9. klasse
Stengårdsskolen, 0.-6. klasse

Distriktsskole 2
Ganløse Skole, 0.-9. klasse
Slagslunde skole, lukkes 31. juli 2013

Distriktsskole 3
Boesagerskolen, 0.-9. klasse
Balsmoseskolen, 0.-9. klasse
Søagerskolen, lukkes 31. juli 2015

Distriktsskole 4
Toftehøjskolen, 0.-9. klasse
Maglehøjskolen, 0.-9. klasse
Hampelandskolen, lukkes 31. juli 2014 for 0.-9. klasse, og overtager i stedet alle 10. klasser og ungdomsskolen.

Hver af de fire nye skoledistrikter skal ifølge forslaget udgøre ét distrikt med én skole, hvor der er én bestyrelse, én elevgruppe, én personalegruppe, én skoleledelse og én distriktsskolebestyrelse.

- Der er tale om et ambitiøst forslag, som administrationen har udarbejdet i samarbejde med skoleledelserne. Og jeg kan garantere, at vi politikere vil drøfte det meget nøje både i Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen, før et forslag bliver sendt i høring. De kommende uger er det derfor afgørende, at vi får en god og grundig politisk proces, uden soloudmeldinger, men med fælles fokus på, hvordan vi udnytter ressourcerne bedre til at få endnu mere kvalitet ind i folkeskolen, siger skoleudvalgsformand Karsten Søndergaard.

Et endeligt forslag til en ny skolestruktur i Egedal Kommune ventes vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2013.

Skriver du under på denne indsamling er du imod forslaget om færre skoler i Egedal Kommune og imod lukning og sammenlægning af skoler i Egedal Kommune.