Mistillidsvotum til de danske politikere.

Kære politikere i Danmark,

Vi har nu i årevis set og hørt, hvordan i har skaltet og valtet med vores land og ressourcer, efter tilsyneladende forgodtbefindende. Vi har set og hørt hvordan i manipulerer og diktere, hvordan I lyver og bedrager os som borgere, hvordan i tilgodeser nogle borgere i samfundet, og straffer andre, og altid de samme. I er valgt til at varetage landets og borgernes interesser, hvilket er svært at få øje på, at i gør.

Vi har som borgere mistet tilliden til at I arbejder til Danmark's eller borgernes bedste, eller i henhold til befolkningens ønsker eller vilje, det som i ellers er valgt til at gøre. Danmark er ikke en sandkasse, hvor i kan udleve jeres forfængeligheder på borgernes bekostning. Det skal være slut med karrierepolitikere og akedemikerstyre. Akedemikere der vel og mærke for de flestes vedkommende aldrig har været ude i den virkelige verden.

I lever ikke op til jeres forpligtelser, i tilsidesætter alt, hvad i mener står i vejen, fra borgerne til jeres egne valgløfter, nu må det være slut.

Vi vil som borgere ikke længere acceptere at i underkender vores vilje, den vilje I er valgt til at varetage. Har I, samtlige politikere i dag, fuldstændig mistet forståelsen for, hvad jeres opgave egentlig er? At i er valgt af folket, for folket?

Derfor får i her af samtlige underskrivere et samstemmigt votum af mistillid. I er ikke jeres job værdige. Vi vil endnu engang have politikere der er rigtige politikere, der forstår deres funktion som som samfundets tjenere, og ikke som samfundets herskere. Politikere der har ideologier som de i sandhed tror på og arbejder for. Vi ønsker at genfinde vore tabte værdier, og det er jeres opgave, at sørge for at disse værdier genfindes.


Med venlig hilsen,

Underskriverne


Del venligst på facebook og andre sociale medier.