Klubtilbud på Søhusskolen

I forbindelse med nedlægning af de lokale klubtilbud på skolerne i 2017, og oprettelse af Ungdomscentre i stedet, hører Søhusskolens elever fra 5. klasse nu til Kroggårdsskolens klubtilbud.

Det har, i de år dette nu har stået på, vist sig, at INGEN af Søhusskolens elever bruger det klubtilbud der er på Kroggårdsskolen. Det vil sige, at eleverne fra Søhusskolen efter 4. klasse ikke har noget brugbart klubtilbud efter skole, men i stedet tager hjem og er overladt til sig selv, indtil vi forældre kommer hjem.

Som forældre er vi bekymrede for hvilken konsekvens det vil have for vores børn, at de efter 4. klasse er overladt til sig selv i fritiden, fordi det tilbud der af kommunen stilles til rådighed ikke er en brugbar løsning. Tallene taler for sig selv: INGEN af Søhusskolens elever bruger klubtilbuddet på Kroggårdsskolen, mens stort set ALLE elever fra 3. og 4. klasse på Søhusskolen bruger deres eget klubtilbud/SFO2 (Club7), som dog desværre slutter med udgangen af 4. klasse.

Vi ønsker, at vi som et minimum kan få lov at køre en forsøgsordning, hvor 5. klasse også omfattes af Club7 på Søhusskolen, således vi på denne måde kan skabe grobund for at få nogle mere hensigtsmæssige klubtilbud op at stå, som bliver brugt af alle, og vores børns trivsel, sundhed og udvikling tilgodeses i tråd med værdi sættet i Odense kommune.