Ja til RAB-registreringen.Ja til forskning i komplementær behandling.

I 2004 indførte man I Danmark RAB(Registreret Alternativ Behandler)-registreringen. Formålet var at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfyldte en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere fik en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Kravene blev fastsat af den forening, som den alternative behandler var registreret i, idet der i lovgivningen bl.a. blev stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis. Foreningerne blev godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Denne ordning er nu i politisk modvind. Den hjemmeside som Styrelsen for patientsikkerhed havde til at informere om ordningen er pludselig lukket ned, og noget tyder på at der er kræfter som ønsker ordningen lukket. 

Hver tredje danske kvinde og hver fjerde dansker(m/k) bruger alternativ behandling og tallet er stigende. I 2017 blev der givet 1,3 millioner alternative behandlinger i Danmark.

Jeg underskriver her fordi jeg mener at alternativ behandling er en vigtig komponent i vores sundhedssystem og at det er vigtigt at man kan identificere de behandlere som har en grundig uddannelse. Jeg ønsker ydermere at staten afsætter midler til at forske i alternativ behandling.

 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Mette Sahlholdt vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...