Ingen anlægslov til en Egholmmotorvej!

Til Folketingets transportudvalg

Der er nu igen røre om planerne om en motorvej over Limfjorden baseret på den linjeføring, der blev vedtaget 25. juni 2014.

Vi vil derfor godt gøre opmærksom på disse vigtige kendsgerninger:

  • Et af argumenterne for at anlægge Egholm-motorvejen har været at aflaste den eksisterende motorvej over Limfjorden. Men på det seneste er hverdagstrafikken gennem Limfjordstunnellen begyndt at aftage. Ifølge Vejdirektoratets hjemmeside under ”Trafiktal på strækninger” var der i 2012 en hverdagstrafik på 74.344 biler. I 2014 var der kun 72.462 biler.
  • Der er langs linjeføringen blevet observeret dyrearter, som er omfattet af internationale konventioner, herunder bestande af strandtudser og den lysbugede knortegås. Disse er nu ved at blive registreret.
  • Store dele af linjeføringen for Egholm-motorvejen ligger i engområderne vest for Aalborg. Vandstanden i havene vil inden for de nærmeste årtier stige med mere end 1 meter. I 2007 anbefalede den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning at  begrænse byggeri i sådanne risikoområder, hvor det ville udløse betydelige ekstraudgifter til afhjælpning som kystsikring/digebyggeri, infrastruktur, pumpning mm.

På dette grundlag vil vi på kraftigste anbefale transportudvalget at fraråde en anlægslov om en Egholm-motorvej.
Facebook