Imod permanent udflytterbørnehave i Elverhøj, Ågerup!

BAGGRUND

I juni 2020 behandlede Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune en sag om kapacitet på dagtilbudsområdet. Prognoser viser at behovet for institutionspladser i Ågerup frem til 2024 vil overstige kapaciteten år for år. Derfor kom udvalget frem til to forslag på en permanent løsning (baseret på tidligere drøftelser fra 2019). Begge forslag indebar en udflytning af en gruppe børnehavebørn, for at skabe plads til det stigende antal vuggestuebørn.

I forslag A vil man på daglig basis, køre børnene med bus til Jyllinge, hvor man har mulighed for at overtage en nedlagt institutions lokaler.

I forslag B vil man indrette en bus til børnehavestue, og køre børnene ud til forskellige lokationer.

Forslag A blev vedtaget.

Der blev på intet tidspunkt drøftet en model hvor kapaciteten øges ved f.eks. at opføre et nyt større børnehus eller andre lokale tiltag!

 

PROBLEM

På intet tidspunkt er planen om udflyttergrupper blevet meldt klart ud til forældrene. Faktisk skulle der en artikel i pressen til, før forældrene blev informeret. Og selv her er der udelukkende tale om oplysning og ikke en egentlig dialog. Dialogen fremadrettet vil således være rettet mod at få det bedste ud af den løsning der er taget politisk.

Den politiske beslutning trækkes ned over hovederne på børnene i institutionen, som fremadrettet må finde sig i at deres hverdag bliver forvirrende og uden de faste holdepunkter, som de ellers har været vant til. Deres relationer til hinanden vil alt andet lige blive præget af de udflyttergrupper de bliver inddelt i, og for nogle børn kan man frygte at de mange skift af lokation, og skift af børn på stuen, vil påvirke dem negativt. Det lille nye børnehavebarn der netop er skiftet fra vuggestuen skal lære to lokationer at kende, og samtidigt have begrænsede muligheder for at danne relationer til de andre børnehavebørn. Det store børnehavebarn har rigeligt at tænke på med forberedelsen til at skulle starte i skole og danne relationer til de kommende klassekammerater. Ikke alle børn tager de mange skift i hverdagen lige nemt, og Covid-19 har i forvejen ikke gjort det nemt for børnene.

Der vil være tale om en væsentlig forringelse af tilbud om kommunal pasning, såfremt en udflytterordning bliver løsningen på kapacitetsproblemerne i en landsby i vækst. Der må kunne findes en løsning der på samme tid løser kapacitetsproblemet samt bibeholder kvaliteten på børneområdet lokalt.

En væsentlig grund til at behovet stiger i området, er at man har godkendt udstykning af markerne mellem St. Valby og Ågerup, og dermed givet plads til væsentligt flere indbyggere, deriblandt selvfølgelig også børnefamilier.

I notatet "Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2020" udarbejdet af Skole- og Børneudvalget, står der følgende:

"Behovet for pladser til de 0-2 årige er stigende henover perioden til ca. 26 pladser i 2024 og forventes at vare ved. På sigt må der også forventes at blive behov for flere børnehavepladser. Der vil derfor være behov for en permanent udvidelse af kapaciteten i pasningsdistriktet. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en blok til budget 2021 for en permanent udvidelse af kapaciteten."

På baggrund af denne redegørelse finder man altså, at udflyttergrupper er den rigtige permanente løsning, velvidende at man egentlig bare skubber problemet foran sig, og "på sigt" kommer til at skulle finde en anden løsning eller udvide udflyttergruppen.

Mange børnefamilier vælger at flytte fra København til Ågerup, netop for at kunne gøre brug af gode lokale pasningsmuligheder og ikke en udflytterbørnehave. Det kan derfor have en negativ indvirkning på væksten i lokalsamfundet at de lokale børn skal fragtes til Jyllinge på daglig basis.

 

LØSNING

Først og fremmest skal det siges at vi på ingen måde ønsker at diktere noget overfor kommunen. Dog føler vi at situationen tvinger os til at kræve, at politikerne kigger på sagen igen, og tager alle muligheder i betragtning, samt undersøger om der skulle være opstået nye muligheder. Det virker som om at man har arbejdet videre med gamle løsninger, og måske ikke har overvejet situationen i en ny kontekst.

FORSLAG

I dokumentet "Behov og kapacitet -Distriktvis gennemgang" udarbejdet af Skole- og Børneudvalget, står der følgende:

"Det skal bemærkes, at lukningen af den selvejende institution Børnehuset Skovdalen er indregnet i kapaciteten med virkning fra 2020 og frem."

Adspurgt af sn.dk har Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD), som ejer Børnehuset Skovdalens lokaler (tidligere Børnehaven Dyssegården), udtalt at de ønsker at åbne en ny institution i lokalerne.

Vi foreslår at Skole- og Børneudvalget undersøger hvilken betydning en genåbning af Børnehuset Skovdalen har for kapaciteten, og at kommunen samarbejder i processen med genåbningen.

Det bør være i kommunens interesse at bidrage til et samarbejde, som kan holde børnene inden for byskiltene, og sikre en god udvikling af lokalsamfundet og grundlaget til Lindebjergskolen.

FORSLAG

I lokalplanen "Lokalplan_669_for_Store_Valby_Klyngerne_i_Store_Valby" er der, foruden de over 130(!) nye boliger, også tegnet en ny institution i området, og denne ser heller ikke ud til at have været med i overvejelserne.

Vi foreslår at udvalget kigger på om man kan fremskynde processen for denne nye institution, således at den kan tage toppen af det nuværende pres i området samt gøre området klar til de mange nye boliger der dukker op over de kommende år.

Kan en midlertidig pavillion/skur-by på sportspladsen være en mulighed indtil et eventuelt nyt børnehus opføres.

 

Mulighederne indenfor byskiltene er mange og bør som minimum undersøges. Derfor foreslår vi at Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune genbesøger beslutningen, og at alle muligheder afsøges for at holde børnene i lokalområdet.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )