Imod Lukning af Irak-kommissionen

Kære Danskere, 

 

Som mange af jer ved, så gik vores regering på vegne af Danmark ind i Irak krigen uden hverken et FN mandat eller angreb på Danmark fra Irak, hvilket er imod Danmark's Grundlov. "Irak-kommissionen" blev lovligt pålagt opgaven af en siddende regering at 'undersøge og redegøre for baggrunden for den danske beslutning om at deltage i krigen i Irak', og derved formelt give en vurdering af, om vores Grundlov kan være blevet brudt.

 

Den nye Venstre-regering har i sit netop fremlagte regeringsgrundlag meddelt, at man agter at nedlægge kommissionen inden dens pålagte opgave er udført. Dette på den baggrund, at "det er belyst og gennemarbejdet", og derfor ikke er det værd at undersøge.

 

Dette er "skandaløst, og tyder jo på, at Venstre har noget at skjule, når de nedlægger den netop nu, hvor kommissionen har indkaldt vidner", siger Nikolaj Villumsen. En lukning af kommissionen nu, for at beskytte politiske partifæller imod undersøgelse for lovbrud, vil være et sort mærke på Danmark, og undergravende for det store mønster af det Danske samfund.

 

Det er vigtigt for Danmark og verden at respektere Grundloven, forhindre overtrædelser af den, og dermed at forsvare vores fundamentale værdier: Med Lov Skal Man Land Bygge. Vi skriver under, som Danskere, for at demonstrere vores modstand mod lukningen af Irak-kommissionen. Lukningen af Irak-komissionen er udansk.

 

 

Tak for jeres observationer, vi har også set at der er kommet en ny indsamling på skrivunder.dk om samme emne. Der er desværre ikke noget vi kan gøre elektronisk for at slå dem sammen. Men ingen stemmer går tabt; en liste af unikke navne og IP'er vil blive optalt til sidst.


Laurent Christian Asker Melchior Tellier    Kontakt forfatteren af dette andragende