Høringssvar - skriv under nu! Bevar Borgerservice og Biblioteket i Maribo!

Høringssvar - skriv under nu!

Bevar Borgerservice og Biblioteket i Maribo

Undertegnede, underskrevne borgere i Lolland Kommune er imod, at Borgerservice og Biblioteket i Maribo lukkes og flyttes til Nakskov.

Indsamling af underskrifter stopper fredag d. 25. august kl. 12.00, hvorefter disse sendes til Lolland Kommune.

Borgerservice:

Vi ønsker at bevare Borgerservice i Maribo, fordi borgerne her kan få den nødvendige hjælp til løsning af mange administrative udfordringer. Mange borgere vil have meget svært ved at transportere sig 30 kilometer for at få den fornødne hjælp.

At hjælpe borgerne der hvor borgerne er, bør være en værdi, som vægtes højt.

Bemærk også, at mange borgere stadig har svært ved at anvende digitale løsninger.

Endvidere fremgår det af kommunens egen hjemmeside, at flere opgaveløsninger udelukkende kan håndteres ved personligt fremmøde i Borgerservice, såfremt borgeren ikke selv kan håndtere løsningen forståelsesmæssigt eller digitalt - se nedenstående eksempler:

Henvendelser omkring skat kun ved personlig henvendelse: I Borgerservice kan du ved personlig henvendelse få vejledning samt evt. hjælp til indberetning vedrørende: Årsopgørelse og Ændring af forskudsopgørelse

Nyt kørekort i Borgerservice: Du skal møde personligt op i Borgerservice, når dit kørekort skal fornyes eller ændres. Husk at medbringe dit gamle kørekort eller anden relevant legitimation, samt lægeattest hvis det er påkrævet.

Du skal bestille tid til nyt pas i Borgerservice: Du skal møde personligt op i Borgerservice, når dit pas skal fornyes.

ID-kort: Du kan legitimere dig med et legitimationskort (ID-kort), hvis du ikke har pas eller kørekort. Det er muligt at ansøge om at få et legitimationkort, når du er 15 år.

Lægeskift: Du kan foretage dit lægeskift online via borger.dk. Løsningen kræver, at du har MitID. Hvis du ikke har mulighed for at foretage dit lægeskift online, skal du booke en tid for personlig betjening i Borgerservice.

Hvis I skal giftes: Hvis du vil giftes, skal både du og din partner udfylde en ægteskabserklæring, så kommunen kan undersøge, om I opfylder betingelserne for ægteskab. Ægteskabserklæringen anvendes uanset om du skal vies i kirke eller på rådhuset.

Flytning til ældre- eller plejebolig: Praktiske oplysninger i forbindelse med flytning til ældre- eller plejebolig.

Tilskud til børnebriller: Børn under 16 år kan få et mindre tilskud til brilleglas og brillestel.

Maribo Bibliotek:

Vi ønsker endvidere at  bevare Maribo Bibliotek.

Folkebiblioteker er i familie med folkeskoler og frie, uafhængige medier. De er en del af oplysningsbevægelsen - ligesom folkehøjskolerne.

Grundlaget for folkeoplysningen var og er, at give indsigt i samfundsforhold, uddannelse og viden  -  der ikke skal være forbeholdt en velbjærget elite, og ikke skal være kontrolleret af hverken stat eller kirke.

Lukningen af biblioteket i Maribo er et opgør med folkeoplysnings tanken. Fri, lige og uhindret adgang til viden og oplysning er en af grundpillerne i et demokrati. Folkebiblioteker er ikke bare bogsamlinger, men en oase af viden, kultur og dannelse. Folkebibliotekerne er en bærende pille for et levende demokrati og en oplyst befolkning.

En lukning vil stå i stærk modsætning til de gode indsatser der gøres i skoler og dagtilbud i forhold til den - i vores område - meget nødvendige understøttelse af børns brug af bøger - både set i forhold til læring og den kulturelle udvikling.

Offentlige foredrag og forelæsninger kan heller ikke bare uden videre flyttes 30 kilometer, uden at det vil gå ud over antallet af tilhørere og dermed den kollektive intelligens og dannelse.

I håb om at politikerne, på trods af de økonomiske udfordringer i Lolland Kommune, fortsat vil have fokus på nærhedsprincippet ift. borgerne og dermed bevare  borgerservice og et bibliotek i Maribo.

 


Vi elsker Maribo v/ Jørgen Erik Kozak Nielsen    Kontakt forfatteren af dette andragende