Hollandske bomtrawlere skaber miljøkatastrofe - det skal stoppes!

En flåde af store hollandske bomtrawlere raserer havbunden i Skagerrak og fordriver lokale fiskere fra deres fangstpladser. Lokale fiskere går nu i aktion for at få standset det miljøødelæggende bomtrawlsfiskeri.

Bomtrawlerne kommer til Skagerrak som en sværm, hvor fartøjer på 4-500 tons graver bunden igennem for at kvase og hvirvle havbundens dyresamfund op i vandet, så de tiltrækker fisk – ligesom mågerne flokkes om regnormene efter en plov på marken. Efter at have gravet et stort stykke havbund igennem døgnet rundt i en uges tid er kun havets rotter – ådselsæderne isinger – tilbage og havet flyder med sårede og døde fisk. Bomtrawl er forsynet med tonstunge kæder, der graver bunden op og giver fiskene brandsår med ubeskrivelige lidelser for de levende fisk til følge. For at kunne trække kæderne har bomtrawlerne et stort energiforbrug, der belaster klimaet mere end noget andet fiskeri i verden.


De lokale fiskere bliver tilmed fordrevet fra deres fangstpladser, fordi bomtrawlerflåden indtager et område og gennempløjer det i døgndrift, så de danske fiskere ikke kan komme til igen, når de har været hjemme om natten for at lande deres dag-fangede, friske fisk.


Helt grotesk er det, når bomtrawlerflåden indtager rødspættegrundene langs land, så kystfiskerne tvinges til at sejle ud på dybt vand langt til havs for at komme uden for de store bomtrawlere. Også herude flyder det med døde fisk, ådselædende isinger og søstjerner, når bomtrawlerne har været forbi. For andet år i træk er kystfiskernes fangster blevet reduceret drastisk, og skal vi forhindre, at kystfiskeriet i Hirtshals, Hanstholm, Løkken og blandt gutterne på kutterne i Thorupstrand forsvinder, er det nødvendigt at gå i aktion og få regering og folketing til at tage den menneskabte miljøkatastrofe i Skagerrak alvorligt ved at få bremset og standset det dybt forældede, brutale og klimabelastende bomtrawlsfiskeri.

Første skridt er at få regering og folketing til at oprette og bevilge midler til drift af et effektivt kontrolpunkt i Hanstholm, der kan tvinge bomtrawlerne i havn, så myndighederne kan kontrollere hvad de har i lasten, inden de sejler sydpå for at sende fangsterne til Holland. Næste skridt bliver at kræve den brutale, dybt forældede og klimabelastende fiskeriform forbudt i Skagerrak - hvor den ødelægger havets artsrigdom; den biodiversitet som fremtidens generationer skal leve af.

 

Videoklip om betydningen af bomtrawl: Livsformer i balance: "Jammerbugt i balance 2018 v4" (information starter 45 sekunder inde i klippet) http://www.livsformeribalance.dk/videoer/

For at læse om andre meget mere skånsomme fangstmetoder se f.eks.: https://fiskeguiden.wwf.dk/skansomme-fangstmetoder/

 

På billederne her ses en bomtrawlers spor ved fangst i henholdsvis 1 og 3 døgn ud for den danske kyst. Et spor er ca 30 meter bredt

67057723_393590801274037_322327593233678336_n.jpg

67728310_2448044585254218_6255585004374458368_n.png

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Per Bogø Olsen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...