Nej til lukning af Højagerskolen i Ballerup

Ballerup kommune er ved at lave om på skolestrukturen, og foreslår i den forbindelse helt at lukke Højagerskolen og tilhørende fritter i Ballerup. Eleverne flyttes over på Egebjergskolen, der ligger et stykke væk. Specielt for de små elever, som hidtil selv, på tryg vis, har kunnet transportere sig i skole.

Skal der gøres noget hvor de to skoler slåes sammen, kunne man forestille sig mange løsninger. F.eks. en sammenlægning, hvor skolernes forskellige kulture kunne smelte sammen. Og med et helt nyt navn på skolen. På den måde vil alle have samme betingelser for at finde til rette. Man kunne med fordel også have de lokale f.eks. 0-6 klasse på Højagerskolen, så det kun er udskolingen der flytter.

Tilføjet d. 22. februar JEC: Start tilføjelse
En 2 sporet Højagerskole kan være det helt rigtige alternativ til de store skoler. Vi ved alle at store skoler ikke passer til alle.
Hvad nu hvis man sørger for at Højagerskolens distrikt bliver det der faktisk naturligt høre til skolen. Dvs. det nuværende plus beboelsen for enden af Lundegårdsstien. Altså dem der naturligt søger skolen i nærområdet.
For at fylde op til det ønskede antal elever kunne man så visiterer elever fra hele kommunen til det lille alternativ, den overskuelige Højagerskole ude i naturen.
Bemærk i øvrigt at Højagerskolen jo faktisk er velfungerende, OGSÅ økonomisk OG fagligt. Der er bl.a. næsten 100% faglærerdækning. Man har integreret kommunens største BFO med skolen, så man bl.a. benytter klasselokaler til både BFO og skole. Højagerskolen går forrest på mange områder. Slut på tilføjelse

Men det er ikke oplægget fra forvaltningen. Næste møde på rådhuset er d. 4. marts, så støt op med en underskrift så hurtigt som muligt, og inden mødet.


Vær med til at gøre opmærksom på at dette forslag ikke er hvad vi ønsker. 
Skriv venligst under.

Mvh.

Jørgen E. Christensen
Far til to børn på Højagerskolen

Der er møde på skolen for alle d. 26. februar kl 19:30. 

Mødet d. 4. marts i Børne- og skoleudvalget
Dagsorden ikke ude endnu.
Mødet d. 4. februar i Børne- og skoleudvalget
http://www.ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-04-02-2014

 


Jørgen.E. Christensen    Kontakt forfatteren af dette andragende