Underskriftindsamling - pengene følger barnet


Underskriftsindsamling - Pengene følger barnet 


På nuværende tidspunkt giver regeringen kommunerne mulighed for, at lade en del (op til 85%) af det tilskud, der følger barnet i institution, dagpleje eller hvis man ansætter en "barnepige" i hjemmet, gå til barnets forældre, hvis de selv vælger at passe barnet. Dette er der dog kun 38 ud af landets 98 kommuner der benytter sig af, og det vil vi gerne have ændret!


Det vil nemlig gøre det muligt for en hel del familier at vælge denne løsning, hvor man får mulighed for at give barnet en tryg og rolig start på livet, og skabe mere pusterum til en ellers travl hverdag - hvilket er i overensstemmelse med, hvad flere af nutidens psykologer og psykiatere anbefaler for små børn (bl.a. børnepsykiater Gideon Zlotnik og børnepsykolog John Aasted Halse)


Tilskuddet må ikke modtages i mere end ét år per barn, hvilket eliminerer bekymringen om, at tilskuddet skal bruges til at "holde børn hjemme" indtil skolealderen, og dermed undlade at socialisere dem.
Tilskudsordningen vil også mindske problemerne med at få plads i vuggestuer/dagplejer, samtidig med at det vil frigive penge til kommunen, da tilskuddet højest kan udgøre 85% af den billigste nettoudgift i en kommunal institution.


Endeligt vil det pågældende tilskud gøre det mere attraktivt for forældre, at få flere børn, da det vil give dem flere valgmuligheder efter en evt. barsel - og netop flere børn efterspørger staten også selv.


Alle kommuner kan give dette tilskud - men kun nogle gør det. Vi vil gerne have, at dette valg bliver givet til ALLE - uafhængig af, hvilken kommune man bor i. At kommunerne selv kan vælge, om de vil indføre tilskuddet eller ej, er problematisk, da det er en lov, der regulerer og støtter op om, hvor lang tid man som forælder kan gå hjemme med sit barn. Dette er et stort indgreb i familielivet og selvbestemmelsesretten, og opstiller på ingen måde lige muligheder for alle, hvorfor regeringen må tage ansvar for denne beslutning.