Hasseris - bevar mig vel, protest mod lokalplan 3-3-109

Hasseris - bevar mig vel  Protest mod lokalplan 3-3-109

Jeg protesterer mod Aalborg Kommunes forslag til Lokalplan 3-3-109, fordi det statuerer en helt urimelig forskelsbehandling af borgerne. På den ene side vil man tillade en enkelt grundejer at opføre et helt kvarterfremmed etageboligbyggeri midt i havebyen Hasseris Villaby og samtidigt ved  Højesteretskendelse forbyder en anden grundejer i samme kvarter at lægge andre tagsten på sit hus. Jeg kræver, at Kommunen fastholder sine egne kvarterbevarende bestemmelser om nybyggeri og behandler borgerne ens.

Læs mere om sagen: www.hasseris.dk  under Nyheder

Hvis du bor i Aalborg Kommune og er enig med mig i ovenstående, så støt med din underskrift protesten mod lokalplan 3-3-109