Gør marken mellem Gedved midtby og "Bryggerens Folkeskov" til rekreativt område

I Kommuneplanen er dette område udlagt til yderligere beboelse.

Vi foreslår i stedet, at der skabes et rekreativt område, hvor der nu er græsmark. Med yderligere stier, pic-nic borde og evt. en naturlegeplads, får alle borgere i Gedved direkte adgang til et sammenhængende rekreativt natur- og skovområde. Initiativet vil kunne skabe en reel sammenhæng mellem den nyetablerede "Bryggerens Folkeskov" og det planlagt rekreative område nær industriområdet samt forbinde dette med Gedved bys midte, og dermed være til direkte glæde og gavn for alle borgere i Gedved.

Området benyttes allerede nu i høj grad af mange personer (legende børn, "motionister", hundeluftere mm.). Et bynært, rekreativt naturområde vil styrke biodiversiteten og skabe gode og attraktive bo- og væresteder for mennesker, dyr og planter.høringssvar_kommuneplan_-_kort.png