Gør det lovligt igen at bytte plantefrø

Quoted post

Skovmanden

#6

2015-02-01 17:11

Bekendtgørelsen kommer som følge af EU lovgivning, så vi kan samle nok så mange underskrifter. Loven er allerede vedtaget. :-(

Resultatet af den her slags formynderi kan kun blive civil ulydighed og politikerlede.

Det er tydeligt for enhver, at vores lovgivning idag styres af kapitalen. Et eksempel der råber til himlen er de 25 år med advarsler om klimakatastrofen, der nu er en realitet: Politikerne vedtager den enen handlingsplan efter den anden, men intet sker - med mindre kapitalmagten kan se en økonomisk fordel af det.

Politikerne spiller spillet, med store ord om liberalisme eller social velfærd, men virkeligheden er, at hverken de eller befolkningen har noget at skulle have sagt. Alt besluttes på bestyrelsesgangene - resten er kun et spørgsmål om, hvor meget det koster dem, at få deres vilje...

Svar

Lygum

#36 Re:

2015-02-02 10:35:02

#6: Skovmanden -  

EU's direktiver på området indeholder muligheder for national undtagelse. Men Danmark, har i modsætning til mange andre EU-lande, ikke benyttet sig af muligheden. Anvendelse af begrebet ”overimplementering” (som ofte anvendes i landbrugskredse), kan vist med rette bruges her.