Gør det lovligt igen at bytte plantefrø

Politikerne har gjort det ulovligt at dele frø!

Haveejere der bytter frø med naboen, grønne iværksættere, urbane farmere, byhaver som høster frø og deler dem, mindre frøavlere – ja, frøbytte generelt mellem borgere, er med Fødevareministeriets nye version af "Bekendtgørelse om grønsagsfrø" stadig forbudt, til trods for indsigelser fra borgerne. Dermed gør bekendtgørelsen, på urimelig vis, almindelige borgere kriminelle. Bekendtgørelsen er fatalt for en spirende grøn bevidsthed i befolkningen og et tilbageslag for biodiversitet, klimatilpasning og vores fælles fødevaresikkerhed. 

Den stærkt problematiske formulering i bekendtgørelsen er her markeret med blå:


Læs hele "Bekendtgørelse for grønsagsfrø" nr. 97 af 29/01/2015 her

Formuleringen i Bekendtgørelse om grøntsagsfrø er ikke til gavn for nogen andre end nogle få meget store virksomheder. Den strider mod al sund fornuft, imod rigtig mange engagerede menneskers arbejde, imod et sundere og grønnere samfund og imod artsdiversiteten i Danmark. 

Skriv under her for at få Dan Jørgensen til at ændre "Bekendtgørelse om grøntsagsfrø", så det tydeligt fremgår at bekendtgørelsen kun gælder for kommerciel udnyttelse. Det har man gjort i andre EU-lande hvor det samme EU-direktiv som ligger til grund for bekendtgørelsen er gældende.

 

Som underskriver foreslår du nedenstående tilføjelser (med fede typer) indskrevet i "Bekendtgørelse for grønsagsfrø": 

§1. Et parti frø af en art, der er nævnt i bilag 2 og er beregnet til kommerciel udnyttelse, må kun sælges som frø til såning, efter reglerne i denne bekendtgørelse. 

Stk. 2. Bestemmelserne om salg gælder også for besiddelse med henblik på salg, udbud til salg, fordeling, levering og anden form for overdragelse mod eller uden vederlag af frø beregnet til kommerciel udnyttelse.

Ved således at udelade ikke-kommercielle frø fra bekendtgørelsens område forbedres mulighederne for at opformere værdifuldt plantemateriale (smag, egenskaber, traditioner, tørke- og varmetolerance) på basis af primært bevaringssorter.

Der bør tilsvarende indføres en paragraf §28 i "Bekendtgørelse for grønsagsfrø" med pålydende:

”§ 28. Uanset § 24, stk. 1, må et parti bestemt til anvendelse som sædekorn sælges ucertificeret 1) i små mængder til forsøg, videnskabelige formål og forædling,”

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vigitigt: Husk efterfølgende at gå ind i jeres mailbox og godkend underskriften. 
----------------------------------------------------------------------------------------------

Baggrund for underskriftindsamlingen
Fornylig blev et høringssvar fra Frøsamlerne sendt til Natur- og Erhvervsstyrelsen, i forbindelse med revision af "Bekendtgørelse om grønsagsfrø". Men uden held.  Det er håbet og forventningen, at denne underskriftindsamling kan gøre politikerne opmærksomme på bekendtgørelsens problematiske formulering. Så opmærksomme at de laver den om, og det igen bliver lovligt at formidle, bytte og sælge grønsagsfrø

Du kan læse hele Frøsamlernes høringssvar her: Høringssvar 14. januar 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Status for underskriftindsamlingen | 3-2-2015

En lille sejr for øget biodiversitet og almindelig sund fornuft.

Det er glædeligt at høre Fødevareminister Dan Jørgensen (S)  i en artikel på politiken.dk  tilkendgive, at NaturErhvervstyrelsen hurtigst muligt skal ændre "Bekendtgørelse om grønsagsfrø", så det igen bliver lovligt for almindelige borger og hobbyerhverv at bytte og sælge grønsagsfrø. Denne pludselige indrømmelse kommer efter årtiers tovtrækkeri med myndighederne, ikke mindst takke være alle jer, der har givet jeres holdning til kende her på siden.

Mange tak skal I have hver især! 

NaturErhvervstyrelsen har nu vurderet, at vi i Danmark kan følge engelsk og svensk fortolkning af EU’s rådsdirektiv, som ikke inkluderer almindelige borgere eller hobbybrug. Så allerede i morgen onsdag den 4. februar 2015, vil NaturErhvervstyrelsen sende en ændring af bekendtgørelsen i høring.

Ændringen forventes at kunne træde i kraft den 15. februar 2015, så nu er det med at klø på. Bekendtgørelsen skal i mindst muligt omgang regulerer grønt iværksætteri, fremtidige frøbiblioteker, økologiske landmænd og små og mellemstore frøvirksomheder. Kampen er vundet for almindelige borger, men vi må fortsat arbejde for mindst mulige bureaukrati når det gælder registrering, mærkning og udvikling af frø. For et sundere og grønnere samfund, bedre fødevarer og højere fødevarersikkerhed og artsdiversitet i Danmark. 

Så bliv endeligt ved med at skrive under og dele budskabet i jeres netværk.

Sejren er ikke helt i hus endnu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Status | 4-2-2015 NaturErhvervstyrelsens har nu offentliggjort ændringsbekendtgørelser på frøområdet og den nye høringspeiode. Læs mere herBemærkninger kan fremsendes til planterlandbrugslov@naturerhverv.dk med angivelse af sagsnr. 15-31020-000003 senest onsdag den 4. marts 2015.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------Denne underskriftindsamling er støttet af: