Bevar Slagslunde Skole

Anne marie

/ #2 Slagslunde Skole

2012-11-05 10:54

Det er et godt og fuldstændigt nødvendigt initiativ! Bevarer man ikke de lokale tilbud i de små landsbysamfund vil et sådant syne hen og blive affolket. I disse tider hvor man taler så meget om problemer i yderkanter af Danmark er det jo en komplet absurd ide at spare en skole væk. Lad os beholde en rig og varieret befolkningssammensætning og kæmpe for alle de gode muligheder, der ligger i at bo i et lille lokalsamfund. At lukke en skole vil betyde, at man dels skræmmer allerede bosatte børnefamilier væk og at nye hindres i at komme til. Så vi må kæmpe for at bevare nærheden og den gode skole, dette initiativ har min fulde støtte!!
Anne Marie Caspersen, Ganløse