Mod Administrationen i Egedal Kommunes forslag om færre skoler

SR

/ #2 Færre skoler i Egedal

2012-11-03 13:50

Jeg synes der er for få oplysninger om hvordan de 20 mio. mere konkret skal løfte niveauet. Kan godt se at der må være penge at spare ved at lukke skolerne Veksø og Slagslunde men det giver børnefamilierne en stor udfordring med at skulle aflevere flere små børn om morgenen. Måske risikerer vi at disse områder vil blive fravalgt af børnefamilier fremover.
Skal børnehaverne så også lukkes disse steder. Synes det er en god ide at beholde de små klasser i Veksø og Slagslunde til 4 eller 5 klassetrin hvor de så er store nok til at cykle til henholdsvis Lærkkeskolen og Ganløseskolen. Synes ellers det er en god ide at kigge fremad og tilpasse skolerne hvis der ikke er børn nok og så vi få mest muligt ud af pengene men ikke på bekostning af nogen børnefamilier. Nogen gange skal man ikke kun kigge på pengene her og nu men på helheden i tingene fremover. Tror det kan blive sværer at sælge sit hus disse steder fremover hvis det kun bliver familier uden børn eller ældre der bor der. Hvad er ideen med at samle 0-6 klassetrin på Stengårdsskolen og 7-9 klassetrin på Bækkegården frem for i dag hvor der er 0-9 klasse på begge skoler? Håber der kommer meget mere om hvordan de har tænkt sig at gøre det.

Vil lige oplyse at jeg bor midt mellem Stengårdsskolen og Bækkegården så det vil ikke betyde noget i mit tilfælde hvor mit barn skal gå så længe klasserne og lærerne bibeholdes. Sven Rose
Facebook