Nej tak til nye kampfly!


Gæst

/ #166

2016-04-26 09:00

GRUNDLOVENs

§ 56
Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

§ 57
Intet medlem af folketinget kan uden dettes samtykke tiltales eller underkastes fængsling af nogen art, med mindre han er grebet på fersk gerning. For sine ytringer i folketinget kan intet af dets medlemmer uden folketingets samtykke drages til ansvar udenfor samme.

Der er bøger vedr GRUNDLOVEN,
skrevet af Martin Tidsvilde

Demokrati