Sofavælgere med politiske holdninger og indsigt!


Gæst

/ #22 Staten har overskredet sit mandat!

2015-06-02 11:03

Staten har i dag mange andre opgaver end at sikre den enkelte borgers frihed. Statens magt er vokset støt år for år med danskernes stiltiende accept, men måske ikke med vores fulde forståelse. Staten er baseret på tvang, da alt hvad staten foretager sig er baseret på dette princip. Staten bestemmer, at vi skal betale skat, og hvordan vi skal opføre os på en række områder, og hvis vi ikke adlyder, benytter den sit monopol på tvang til få os til at makke ret.

Frihedskæmperne er basalt set uenige i den måde staten i dag benytter sit monopol på tvang. Vi mener, at staten skal indskrænkes til at sikre det enkelte menneskes frihed – hvilket indebærer et politi til at sikre ro og orden, et velfungerende retssystem og et stærkt forsvar – og at mange af de andre områder, staten i dag varetager, i størst muligt omfang skal frigøres fra staten og føres tilbage til os mennesker, så vi selv kan bestemme.

 

http://frihedskaemperne.dk/politik/agenda-21