Vækst og bosætning i Thy

Landsbyens ven

/ #3 4-mands udvalg.

2014-11-01 18:01

Jeg synes et 4 mandsudvalg er en mindre god ide. Især et kommunalt nedsat udvalg. En kommune er ikke interesseret i at dele noget ud af magten, fordi kommunerne er opbygget til centralstyring.

Landsbyerne kan nedsætte udvalg. Som igen kan lave kontrakter med børnehave, skole og plejehjem. En landsby er et bofælleskab, som nødvendigvis må bekæmpe centralismen i kommunerne. 

Kommunen kunne passende afstå for at opkræve grundskyld i landsbyerne. Evt. stille landsbyens samlede grundskat til rådighed for et landsbyudvalg