Nej tak til Føtex på Trianglen

James Dean

/ #42 Hvad siger jeres advokat?

2013-09-17 08:14

Hvad siger jeres advokat? Hvis Dansk Supermarked har købt ejendommen med henblik på at smide jer ud har de en meget dårlig sag! Tal med en advokat med speciale i erhvervslejeloven.

Udlejer kan, medmindre der er tale om nogle helt særlige lejemål, kun opsige lejeren i følgende tilfælde:

1.Når udlejeren selv ønsker at benytte det lejede
2.Når udlejeren dokumenterer nedrivning eller ombygning af ejendommen, som medfører, at det lejede må fraflyttes
3.Når lejeren, trods udlejers påmindelse, ikke har iagttaget god skik og orden ved det lejedes brug
4.Når vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejer at blive løst for lejeforholdet

En opsigelse efter pkt. 1 skal være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. Der skal bl.a. tages hensyn til, hvor længe udlejeren har ejet ejendommen, og hvor længe lejeren har været i lejemålet. Ved opsigelse efter pkt. 2 skal udlejeren, samtidig med opsigelsen, tilbyde lejeren at leje lokaler af samme art som de opsagte, hvis der efter genopførelsen eller ombygningen sker udleje af lokaler.

Er der tale om en lejer, der driver en erhvervsvirksomhed, hvis stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden (erhvervsbeskyttet lejemål), kan opsigelse efter pkt. 1, 2 og 4 kun ske, hvis opsigelsen er rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. Ved afgørelsen skal der bl.a. tages hensyn til, hvor længe virksomheden har været drevet i de lejede lokaler, lejerens forbedring af disse og værdien af kundekredsen.