Bevar familielægen


Gæst

/ #43 Samfundsmoral - lægernes underskriftindsamling

2013-05-08 10:01

Jeg synes, det er helt utilstedeligt, at kommuner, regioner og nogle politikere i folketinget/regeringen er begyndt at DIKTERE det de ønsker indført af ændringer i Danmark fremfor at forhandle på demokratisk vis. Vi har langt tilbage i tiden været et land kendt for vort demokrati. Derfor synes jeg, det er ekstremt vigtigt at vi husker hinanden på, hvad det er, generationer har brugt tid på at bygge op, - et fællesskab, hvor vi er sammen om at hjælpe hinanden,  at få vort samfund til at bestå - ikke af profit men af næstekærlighed, respekt og forståelse og ikke mindst en høj moral,som sikrer, at erhvervslivet tjerner det land, de har til huse i, også selvom det betyder en lavere selskabsindkomst fremfor at blive slaver af profitten!Og nu handler det så om vores praktiserende læger. Endnu engang - der skal FORHANDLES ikke dikteres. Jeg synes, det er på tide at råbe "vagt i gevær" - vi MÅ og SKAL  bevare et samfund, hvor ALLE  kan få den hjælp, de har brug for, når nøden står for døren, og jeg er tilhænger af, at vi hjælper hinanden med at bevare dette samfund ved at betale til en fælles ordning (skat) fremfor at vi selv skal til at tegne bl.a. dyre sygeforsikringer - her er det jo kun de yderst velstillede, der har mulighed for at få et godt liv - andre som lider nød må sejle deres egen sø! Er det det, vi vil med vort fremtidige samfund? For vore børn og børnebørn? Skal vi til at gå fra hus og hjem, som I visse andre lande, når forsikringssummen er brugt op? Da vil jeg sige som Obama, da er vi på den "PÅ DEN FORKERTE SIDE AF HISTORIEN" Lad os bygge videre på et samfund af næstekærlighed og fællesskab fremfor egoisme (den, der er stærkest vinder). Som I nok kan læse, har jeg sat det hele lidt på spidsen, men ikke desto míndre, så oplever jeg, at vort samfundsforhold er begyndt at bevæge sig i en retning, jeg i hvert fald ikke kan stå inde for. Jeg ønsker jer alle et godt liv!