Stop brud på børns rettigheder!

Suanne B. Søgaard

/ #18

2013-05-04 19:47

Mor til to en med (handicap) kommunen har stoppet tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til medicin uden varsling, afgørelse, partshøring eller klagemulighed. Siden august 2012 er jeg kommet på kontanthjælp m tilbage betalingspligt - sagsbehandler lover - undskylder m/ alt muligt.Har klaget til overordnet uden held. Et tilmeldt handicap kursus - søgt 8 md før - afslag 3 dage før. Advokat bad om akt indsigt 2 1/2 md før landsret (konflikt skilsmisse) den kom 2 dage før - og kunne ikke nå at læses inden - trods mange vigtige dokumenter. Mange mails fra sagsbehandler hvor sagsbeh. lyver, latterliggøre mig overfor skoleleder, videregivere fortrolige oplysninger, taler åbenlyst om økonomi besparelser i kommunene. Konsekvensen er stor pga sagsbehandler ikke har erfaring og viden.