Afskaf 4års reglen for læger


Gæst

/ #9

2013-04-14 21:18

Som udenforstående er det desværre meget svært at sætte sig ind i problemet udfra teksten på underskriftsiden. Jeg står, efter at have læst den, stadig tilbage uden at være helt sikker på hvad 4-års-reglen er og hvorfor den er problematisk. Hvis budskabet også skal nå andre end læger og lægestuderende ville det være en utroligt god idé at se på hvordan budskabet kan forklares enklere og tydeligere.
Her er de to (store) pointer, der med fordel kunne tydeliggøres:
- Er 4 år for lang tid? For kort tid? Det er vel for kort tid, men hvorfor? Hvad er det, der gør det svært at nå?
- Og hvad er konsekvensen hvis man ikke når det inden de 4 år? Der står at lægerne må rejse udenlands, men hvorfor det? Er det fordi man så ikke kan få lov at blive uddannet til speciallæge i Danmark?
Husk på at vi ikke alle har indgående kendskab til lægeuddannelsen og en lægestuderendes hverdag, men at vi derfor godt alligevel kan have en interesse i dels at lægerne får den bedst mulige uddannelse og dels at dyre uddannelser ikke går til spilde.