cbs

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen cbs.

studerende

#1 gennemslagspapir

2012-11-05 20:38

Det kan hertil også nævnes, at der ikke var flere gennemslagspapir til afslutningsarket til rådighed under eksamen, således at det var svært at oprette ens fejl på disse.
toka11ab

#2 Økonomieksamen 3-timers

2012-11-10 16:11

Eksamensforløbet, både under afviklingen og dagene op til, har været uhyre uprofessionelt og rystende kritisabel. Der var utallige af tekniske problemer, modsatrettede og direkte forstyrrende beskeder og mails, hvilket har været langt over, hvad man som højere uddannelsesinstitution kan være bekendt at byde sine studerende. Så vidt jeg har forstået, så er eksamens formål at påvise den enkelte studerendes evner inden for det gældende fag. Når det ønskede produkt og form af eksamen så ændres adskillige gange så kort for eksamen, bliver dette resultat misvisende og i uoverensstemmelse med formålet. Kort og godt ødelagde det min eksamen og jeg kan langt mere end hvad der måtte fremgå af min besvarelse.

En studerende fra klassen har talt op mod 8-10 mails fra Jeres, instituttets, side inden for den sidste tid inden eksamen og flere inden for den sidste uge inden eksamen. Herudover tæller de korrespondancer vi har haft mellem klasse/elev og institut for uddybende forklaring. Vi har på hold A brugt lang tid på, hver dag at forholde os til ny information og evigt foranderlige eksamensformalia og afviklingskrav. Vi modtager ligeledes den sidste mail fra jeres side under 15 timer, altså aftenen inden, før eksamen den næste morgen. Det taler vist for sig selv. Hvis der alligevel skulle være tvivl, så er dette det mest kritisable, jeg nogensinde har været vidne til fra en anderkendt og til ellers velfungerende uddannelsesinstitution.

Ca. 45 minutter inden i eksamen meddeles det, at vi alligevel godt må skrive i hånden. Det var min plan fra start, det vi var undervist i, men informationen gjorde mere skade end gavn og gjorde forvirringen total. Vi var i e-mail korrespondancer forvisset om, at gennemslagspapir slet ikke FANDTES i eksamensbygningen.

(iflg Jytte):
”Det er en af de fejlkommunikationer vi har haft internt – de alm. håndskrevne gennemslagsark er simpelthen afskaffet (findes ikke i lokalet), så I er nødt til at skrive på PC (det var så det, jeg ikke vidste før for 30 minutter siden – og som jeres undervisere derfor heller ikke vidste) – og Daniel har meldt ud at I skal afleve-re gennemslagsbilagene, fordi han har troet det har været obligatorisk hvert år.” Jytte – mail til Victor Meins Pedersen d. 25 oktober om aftenen.

Hvad skulle jeg så tolke ud fra det? at jeg godt måtte, selvom det var "umuligt"? Og hvad skulle jeg så bruge dette til? Jeg fandt så senere ud af at der HAVDE været muligheder for gennemslagspapir - men hvorfor var vi så oplyst om det modsatte i mail? Desuden havde en medstuderende skrevet i hånden og blev meddelt at der ikke var flere T-skitser/gennemslagspapir tilbage hen mod slutningen af eksamen, og han måtte pludselig overgå til computer.

PC'erne var yderligere et problem. At vi aftenen før tvinges til at sætte os ind i hvordan S-drevet fungerer (som jeg indtil da slet ikke vidste eksisterede...) var også dybt beklageligt. Dette fjernede, for mig, fuldstændigt fokus fra eksamenslæsningen, og jeg måtte se mig selv bruge sen aften/start nat på at oploade noter, hjælpeløst gætte mig frem til hvilke filformater der kunne benyttes og udgaver af office.

I selve afviklingen af eksamen var der ligeledes problemer med tastaturet, som var indstillet til engelsk. Her var ingen hjælp fra eksamensobservatører, (som selvfølgelig ikke kan holdes ansvarlige for dette), men derimod en teknisk begavet medstuderende, som vidste hvorledes man skiftede denne indstilling.
Faktum er at denne eksamen på beklageligvis har fjernet al fokus fra hvad vi egentlig har lært i økonomieksamen. Dette er jeg meget ked af. Jeg har lagt et enormt arbejde i at læse op til eksamen, deltage i undervisning og på min måde forsøgt at få det optimale ud af eksamen. Det faglige i eksamenen var fint og opgaven var egentlig fint udformet. Dog var den måske lidt lang til en tretimers eksamen. Flere medstuderende gav udtryk for, at de med nød og næppe nåede i mål med eksamenen ved den ekstra ½ time.
Alt i alt håber jeg på, at I vil give os chancen for at vise vore evner ved en reeksamen, hvor spillereglerne er fastlagte i god tid inden. Jeg føler ikke selv at eksamen på nogen måder er retvisende, og håber jeg håber I vil tage vores klage seriøst, anerkende problemet og indse hvor mange studerende det har berørt.