cbs

Kære Institut for Regnskab og Revision

 

Undertegnede studerende, skal hermed indgive en klage over de tekniske forhold samt den utilstrækkelige information, der var i forbindelse med den ordinære eksamen i økonomistyring d. 26.10.2012.

 

For så vidt angår den tekniske del går klagen på, at der for flere studerendes vedkommende var vanskeligheder forbundet med brugen af skolens computere. Dels var der besværligheder forbundet med det rent tekniske, og dels var der problemer forbundet med, det på S-drevet gemte materiale. Særligt var der problemer med de uploadede excel-ark.

 

For så vidt angår den manglende information går klagen på den modstridende udmelding fra skolens side. Dette har for flere studerende betydet at de ikke har kunne benytte det, som de havde brugt tid på, samt manglende mulighed for at tilegne sig en anden måde og evne til at besvare opgaven på.

 

Vi er således af den opfattelse, at eksamen ikke afspejler alle studerens reelle faglige kundskaber. Vi mener derfor at det ville være rimeligt at de studerende, der måtte ønske det måtte få muligheden for at tage en tilsvarende eksamen, hvor ovennævnte forhold dels er fungerende samt afklaret.

 

Vi håber på at der er forståelse for og en  imødekommelse af vore klagepunkter. Det skal afslutningsvist understeges at klagen, på ingen måde vedrører det faglige indhold.