Unikt dansk istidslandskab er i fare for ødelæggelse ”Say Yes, say yes, say yes” til bevarelse af Mogenstrup ÅS.

Foran den fredede Mogenstrup Ås, Næstved – populært kaldet Fårebakkerne – planlægger DSB

el-togs værksteder af ekstraordinært stor volumen: i alt 70 hektar, 4-6 stk. 10 meter høje værkstedshaller samt 20 meter høje tårne og master. Værkstederne skal fungere i døgndrift med belysning hele døgnet.            

Området er den sidste tilbageblevne del af Mogenstrup Ås, hvor man kan se Åsen rejse sig op af istidens smeltevandsslette og nyde udsigten over det vidtstrakte sletteområde. Det er et uhørt tab af unikke landskabelige værdier ikke blot for Næstved, men for hele Danmark!

Byggeriet medfører overskridelse af naturbeskyttelseslinjer i uhørt størrelsesorden, i alt 80 %, samt at der skal søges dispensation for fredningsbestemmelser.  

Området er beliggende i landzone, hvor dette 70 hektar område jvnf. Lokalplanen ændres til byzone, hvilket er i uoverensstemmelse med formålet for zoneinddelingen, som skal sikre sammenhængende landskabelige værdier i Danmark.

Byggeriet vil i den grad skæmme den fredede Ås, ødelægge rekreative værdier, biodiversitet samt være til gene: støj og belysningsmæssigt for landsbyen Mogenstrup samt nærliggende landsbylignende bebyggelse i kun 600 meters afstand fra byggeriet.

fårebakkerne_(2).jpgHvis du, ligesom vi er i mod ødelæggelse af unikke nationale landskabsværdier, så støt underskriftsindsamlingen til bevarelse af Mogenstrup Ås, Fårebakkerne, Næstved og giv din underskrift til Nej til DSB værksteder ved Fårebakkerne, Mogenstrup Ås, Næstved


Yvonn Anastazia Lindberg, Myrup, Næstved    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Yvonn Anastazia Lindberg, Myrup, Næstved tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...