Fælles erklæring om frustration over letbaneprojektet

Kære Byråd i Gladsaxe kommune 

Vi som borgere i Gladsaxe kommune henvender os til jer i håb om, at I vil lytte til vores frustrationer og tage dem alvorligt. Vi er meget bekymrede over de konsekvenser, som letbaneprojektet og byggeriet i vores by har haft på vores hverdag og livskvalitet.

Vi oplever store udfordringer i forbindelse med trafikomlægningerne, som påvirker os negativt, uanset om vi går, cykler, kører i bus eller bil.

Vi forstår, at der skal tages hensyn til byens behov for moderne og bæredygtig transport, og vi er også bevidste om vigtigheden af at bygge en infrastruktur, der er til gavn for alle borgere. Men i praksis er det desværre ikke det, der sker i vores by.

Vi føler os fanget i nabolagene og oplever en betydelig forlængelse af vores transporttid og en markant begrænsning af vores mobilitet. Det er ikke længere nemt at komme rundt, og vores daglige rutiner er blevet markant påvirket. Vi føler os ikke længere som en del af København, men snarere som en afsidesliggende forstad. 

Vi har allerede været tålmodige og har forsøgt at tilpasse os de nye forhold, men nu har vi fået nok. Det virker som om, at byggeriet trækker ud i en uendelighed, og projektets fremskridt og tidshorisont er uklar. Vi føler os som gidsler i vores egen by, og vi kan ikke forstå, hvorfor vores livskvalitet skal ofres for et projekt, som vi som borgere ikke føler os inddraget i. Særligt som bilejere er vores transportomkostninger og -tid blevet konstant tæret af byggeriet og trafikomlægningerne. Dette er en økonomisk byrde, som vi ikke havde forventet, og som mange af os ikke kan bære i længden. 

Vi føler, at vores bekymringer og behov som borgere i kommunen bliver ignoreret, og vi beder om, at I viser mere hensyn og respekt for vores tid og livsstil. Vi vil have en mere effektiv kommunikation om projektet og dets fremskridt, og vi vil have klarhed over, hvordan vores livskvalitet skal blive forbedret under byggeriet.

Det er på høje tid, at der bliver taget ansvar for de forstyrrelser, som projektet har påført os. Vi forventer, at der bliver taget skridt til at minimere de gener, som byggeriet har påført os, og at der bliver iværksat effektive og hurtige tiltag for at afhjælpe vores situation, og I bedes besvare følgende spørgsmål:

  1. Hvilke tiltag vil byrådet iværksætte for at minimere generne fra trafikomlægninger og byggeriet i kommunen?
  2. Hvordan vil der blive taget skridt til at forbedre kommunikationen om projektets fremskridt og hvordan kan borgernes livskvalitet forbedres under byggeriet?
  3. Hvordan vil byrådet håndtere de økonomiske byrder, som mange borgere oplever som følge af trafikomlægningerne og byggeriet? Herunder merudgifter til brændstof og forlænget arbejdstid for børnefamilier.
  4. Hvordan vil der blive taget hensyn til borgernes behov og bekymringer, og vil der blive iværksat dialog og samarbejde mellem byrådet og borgerne for at finde en løsning, som tager hensyn til begge parter?

Vi håber, at I vil tage vores henvendelse alvorligt og finde en hurtig og effektiv løsning på problemet, så vi igen kan leve vores liv med samme frihed og mobilitet, som vi gjorde før projektet.

Vi ønsker at understrege, at vi tror på dialog som den bedste måde at løse vores bekymringer på. Vi ønsker ikke at skabe konflikt eller vrede, men vi vil have vores stemmer hørt og vores behov taget i betragtning.

Vi tror på, at demokratiet giver os mulighed for at udtrykke vores bekymringer og finde løsninger sammen. Vi vil derfor gerne opfordre jer til at lytte til vores bekymringer og arbejde sammen med os for at finde en løsning på de udfordringer, som byggeriet har påført mange af os. Vi tror på, at vi sammen kan finde en løsning, som tager hensyn til både byens behov og vores som borgere.

 

Med venlig hilsen,

Borgere i Gladsaxe kommune

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Mace Haddad tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...