Oplever du offentligt svigt af en fysisk eller psykisk handicappet, syg, ældre eller udsat borger i Danmark? Så bak op om dette forslag..!

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...