DONG: OFFENTLIGGØR AKTINSIGT FØR SALG

En række aviser har anmodet Finansministeriet om aktindsigt i DONG-sagen. Finansministeriet har meddelt, at de ikke kan overholde lovens tidsfrist på 7 dage, og derfor ikke kan offentliggøre sagens dokumenter forud for Finansudvalgets sidste møde omkring salget af DONG. Offentligheden vil derfor ikke inden salget få kendskab til baggrunden for valget af Goldman Sachs, og til de alternativer Finansministeriet fravalgte - herunder buddet fra PensionDanmark.

Finansministeriet nølen med udlevering af sagsakterne stemmer godt overens med den lukkethed der, det seneste år, er blevet kendetegnende for dansk politik - eksempelvis vedtagelse af offentlighedsloven og fire ministers, heriblandt Bjarne Coridon, forsøg på at begrænse Rigsrevisionens kulegravning af Klima og Energiministeriet.

Aktindsigten vil også kaste lys over, om det er Finansministeriet eller Klima og Energiministeriet, der fører energipolitik i Danmark. Er der en sammenhæng mellem hastværket omkring kapitaliseringen af DONG og den nært forestående budrunde på de danske havvindmølleparker. Er det nødvendigt, at DONG hurtigt bliver stærkt kapitaliseret, så DONG kan indfri ministeriets målsætning og lavere omkostninger til udbygning af havvindmølleparkerne.

Dansk energipolitik har i det hele taget været præget af lappeløsninger og mørklægning af ministeriernes arbejde. Lad os få udsat salget af af DONG indtil aktindsigten er offentliggjort og Rigsrevisionen har kulegravet Klima og Energiministeriets lovgivningsarbejdet.