Dakas overpriser for afhentning af døde heste

Virksomheden Daka laver kød- og benmelsprodukter af døde dyr. De har gennem årene opkøbt deres konkurrenter og er nu de eneste i Danmark, der destruerer heste. De har med et fordoblet prisen for at hente heste. Det er urimeligt, for det koster under det halve at få hentet en ko.

Daka forklarer det voldsomme prisstigning med, at slutproduktet biodiesel ikke giver så mange penge, som det har gjort. De nye priser afspejler virksomhedens reelle udgifter. Det er dyrere at håndtere heste i forhold til køer på et landbrug, fordi hesteejeren ofte er en engangskunder og fordi de ofte er mere krævende end landmænd, lyder forklaringen. Hvis hesten stadig har sko på, så stiger afhentningsprisen markant, og hvis hesten er gået i forrådnelse, så kommer der endnu et gebyr oveni. En række dyrlæger mener også, at DAKA udnytter en monopollignende markedsposition. Problemet er, at man ikke har noget alternativ, og det ved Daka.

Et alternativ kan være at sende hesten på et slagteri, men det må man ikke, hvis hesten er behandlet med medicin, eller hvis den dør akut. Den fordoblede pris får måske flere hesteejere til ulovligt at grave hesten ned på marken med risiko for forurening af grundvandet.

Prisen for at få afhentet en pony på 100 kilo er det samme som at få afhentet en hest på et ton.

Dyrlægerne Nørhald i Østjylland har klaget over Dakas priser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, men styrelsen har afvist sagen. Styrelsen henviser til, at man er tilfreds med Dakas forklaring, og at man ikke vil bruge de ressourcer, det koster at tage sagen op. Men skal vi finde os i styrelsens beslutning? NEJ, det skal vi ikke.

DERFOR: SKRIV UNDER PÅ AT OGSÅ DU FINDER DET URIMELIGT, AT FIRMAET DAKA STRAKS EFTER AT DE FIK MONOPOL PÅ AFHENTNING AF DØDE HESTE, VALGTE AT LADE PRISERNE FOR DETTE TAGE HIMMELFLUGT.

Resultatet af underskriftsindsamlingen (de afgivne underskrifter) vil blive afleveret til Miljø- og Fødevareministeriet.

DAKA.jpg